Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Choroby oka spôsobené starnutím

Choroby oka spôsobené starnutím

Život každého z nás závisí od informácií, ktoré prijímame z okolia. Veľmi dôležitým zmyslovým orgánom je pre človeka práve oko, ktorým vnímame až 80 % podnetov z prostredia. Starnutie však so sebou prináša nejeden zdravotný problém. Žiaľ, pod jeho vplyvom dochádza k zmenám v takmer všetkých štruktúrach ľudského tela, nevynímajúc ani oko. Niektoré zmeny na očnom tkanive sú pritom fyziologické, iné už chorobné. Vo väčšine prípadov sa však aj vďaka moderným technológiám dajú vhodne korigovať či liečiť. V mladosti sú oči človeka žiarivé a jasné. S postupujúcim vekom však akosi ubúda radostných iskier a objavujú sa aj očné choroby.

Najrozšírenejšie zmeny a choroby oka v starobe

Už s nástupom do školy sa pritom na naše oči kladú zvýšené nároky, v dospelosti sa najväčších chýb dopúšťame dlhou prácou pri počítači. Neskôr, vo vyššom veku, sa očné problémy môžu prehlbovať. S vekom klesá tiež schopnosť zaostrovať na blízko. Zrak býva horší aj pri slabom osvetlení, naopak, zvyšuje sa citlivosť na prudké svetlo. V neskorej starobe môže dôjsť pod vplyvom neliečených očných chorôb až k slepote, ktorá môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na psychiku starého človeka. Niektoré z očných chorôb sa prejavia prirodzeným spôsobom u všetkých ľudí vyššieho veku, napríklad presbyopia, čiže starecká slabozrakosť, pri ktorej potrebujete nosiť okuliare na čítanie. Druhú skupinu predstavujú zmeny v tkanive oka, ktoré sú relatívne časté, no niektoré z nich sa netýkajú všetkých ľudí. Patrí k nim napríklad vekom podmienená degenerácia makuly. Naopak, sivý zákal, odborne nazývaný katarakta, tiež vzniká v dôsledku zmien v tkanive oka, no toto ochorenie skôr či neskôr postihne s istotou každého z nás. Poslednými sú zmeny, ktorých výskyt nezávisí iba od veku, ale tiež od prostredia a prípadných ďalších sprievodných ochorení. K nim možno zaradiť glaukóm, teda zelený zákal, a pri cukrovke aj diabetickú retinopatiu, ktorá k nemu sekundárne môže viesť.

Presbyopia

Presbyopia (starecká slabozrakosť) je prejav prirodzeného starnutia oka. Očná šošovka postupne stráca svoju elasticitu a schopnosť zaostrovania. Preto sa približne okolo 40. – 50. roku života začnú prejavovať problémy so zaostrovaním na blízke predmety a horšie videnie v šere. Určite ste už počuli aj pojem „syndróm krátkych rúk“ alebo slabozrakosť. Nutnosť nosiť okuliare na čítanie je znakom presbyopie. U krátkozrakých ľudí sa tieto prejavy začínajú zvyčajne neskôr. Na začiatku sú ťažkosti len optického charakteru, no neskôr sa môže pridať bolesť hlavy, únava a červené oči z prekrvenia spojovky. Presbyopia sa koriguje dioptriami. Pre tých, ktorí majú problém s nosením okuliarov, existuje aj bezbolestný chirurgický zákrok PRELEX, takzvaná refrakčná výmena šošovky, ktorá spočíva vo výmene vlastnej šošovky a implantácii umelej vnútroočnej multifokálnej šošovky. Vďaka nej sa pacientom vráti zraková ostrosť na blízko, strednú vzdialenosť aj do diaľky súčasne.

Sivý zákal – katarakta

Ľudská šošovka má plniť rovnakú funkciu ako šošovka vo fotoaparáte alebo ďalekohľade. Starnutím očnej šošovky dochádza k biochemickým zmenám, kvôli ktorým sa znižuje jej priehľadnosť. Šošovka sa stáva zakalenou a človek prestáva vidieť ostro. K rizikovým faktorom sivého zákalu patrí jednoznačne vek, ale tiež systémové ochorenia, užívanie kortikoidov a ionizujúce žiarenie. Zákal v šošovke spôsobí pokles zrakovej ostrosti a zmenu dioptrickej sily šošovky. Sivý zákal sa nedá liečiť konzervatívne, iba chirurgicky. Operuje sa malým rezom alebo laserovou metódou. Operácia sivého zákalu spočíva vo výmene očnej šošovky za novú umelú šošovku správnej dioptrickej hodnoty, ide teda zároveň o operáciu refrakčnú, ktorá vám pomôže súčasne zbaviť sa dioptrií. Výsledkom je zlepšenie zraku a kvality života každého seniora.

Vekom podmienená degenerácia makuly

Závažným degeneratívnym ochorením, ktoré postihuje centrálnu časť sietnice oka, tzv. makulu alebo žltú škvrnu, je vekom podmienená degenerácia makuly. Veľmi často postihuje obe oči, aj keď nie v rovnakom čase. Ohrození sú pacienti, ktorí túto diagnózu majú v rodinnej anamnéze, diabetici, ľudia s vysokým krvným tlakom a nadváhou. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku. Vyskytuje sa v dvoch typoch – suchej a vlhkej forme. Vlhká forma, pre ktorú je typické prerastanie krvných ciev do sietnice, je zároveň podstatne horšia. Poškodením makuly môže dôjsť k výraznej strate zraku. Tým, že jedno oko sa snaží kompenzovať druhé, môže choroba dlhší čas prebiehať nenápadne a zákerne. Prejavuje sa poklesom vnímania farieb, deformáciou obrazu, výpadkami v zornom poli. Jednoduchým nástrojom na diagnostiku je Amslerova mriežka. Na presnú diagnózu sú však často potrebné aj špeciálne vyšetrovacie metódy, napríklad optická koherentná tomografia (OCT). K dispozícii máme fotodynamickú liečbu alebo využitie laserového lúča na likvidáciu zmenených ciev.

Glaukóm – zelený zákal

Zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm, je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu vplyvom zvýšeného vnútroočného tlaku. Prejavuje sa zmenami a výpadkami v zornom poli. Medzi rizikové faktory patrí práve vysoký vek. Glaukóm sa vyvíja roky bez príznakov, no zmeny, ktoré nastanú v zornom poli, sú už nezvratné. Preto sú po 50. roku života veľmi dôležité preventívne prehliadky a meranie vnútroočného tlaku. Glaukóm sa zvyčajne lieči špeciálnymi kvapkami, ktoré pomáhajú znížiť vnútroočný tlak a zastaviť progresiu zmien v zornom poli.

Cievne ochorenie sietnice – retiny

Aby ste mohli dobre vidieť, je nevyhnutné mať zdravú sietnicu. Jej úlohou je zachytiť svetelný vnem a transportovať ho očným nervom ďalej do mozgu. Okrem vekom podmienenej degenerácie makuly sa u starších ľudí vyskytujú tiež cievne zmeny na sietnici, ktoré môžu viesť až k náhlemu oslepnutiu. Jednou z najčastejších a závažných komplikácií a ďalšou chorobou oka je poškodenie zraku vplyvom cukrovky v dôsledku diabetickej retinopatie. Pri tomto ochorení oka dochádza k zmenám v očnom pozadí. Niekedy sa dokonca stáva, že retinopatiu objaví očný lekár skôr ako pacient vie o svojej cukrovke. Retinopatia nebolí, ale môže spôsobiť opuch makuly, tvorbu nových cievok, ktoré môžu krvácať alebo sekundárny glaukóm, ktorý spôsobuje bolesti oka. Tieto príznaky môžu bez správnej liečby viesť až k slepote. Pri pokročilom náleze sa objavuje krvácanie na sietnici. Liečba spočíva v dobrom nastavení cukru – glykémie, prípadne sa robí koagulácia laserom alebo mrazom. Niekedy je dokonca nevyhnutné podstúpiť operačný zákrok – trabekulektómiu, pri ktorom sa odsaje sklovec a ošetrí sietnica. Momentálna liečba však umožňuje priebeh choroby len spomaliť. Nevyhnutná je preto prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice