Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Čo sú dioptrie? Kedy sú potrebné plusové a kedy mínusové?

Krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou trpí na Slovensku viac než polovica obyvateľstva. A aj tí, čo majú zrak v poriadku poznajú niekoho, kto potrebuje pre ostré videnie korekčné pomôcky, akými sú napríklad okuliare alebo kontaktné šošovky. S pojmom dioptrie sa tak stretáva skutočne každý. Iné to však je v prípade cylindrov. Tie vie vysvetliť len málokto.

V článku sa dozviete:

  • aký je rozdiel medzi plusovými a mínusovými dioptriami a s ktorými refrakčnými vadami sú spojené
  • čo je astigmatizmus a čo vyjadruje cylinder
  • ako sa dá natrvalo zbaviť refrakčných vád

Čo znamená pojem dioptria v oftalmológii

Dioptria (dpt alebo D) je jednotka, ktorá vyjadruje mieru zrakovej, teda refrakčnej chyby. Používa sa na popis stupňa refrakčnej chyby pri krátkozrakosti (myopia) a ďalekozrakosti (hypermetropia). Určuje silu kontaktných šošoviek alebo dioptrických okuliarov potrebných na korekciu týchto refrakčných chýb.

Plusové a mínusové dioptrie

Ohnisko je miesto, kde sa spájajú svetelné lúče po dopade do oka. V zdravom oku sa ohnisko nachádza na sietnici a vytvára tak ostrý obraz. Myopia a hypermetropia sa vyznačujú tým, že ohnisko sa nachádza pred sietnicou (krátkozrakosť) alebo za sietnicou (ďalekozrakosť). Čím ďalej od sietnice sa ohnisko nachádza, tým je videnie rozmazanejšie a pre jeho korekciu sú potrebné o to silnejšie dioptrie.

Pri ďalekozrakosti je potrebné ohnisko „posunúť“ dopredu, na čo sa používajú plusové dioptrie. Plusové dioptrie teda zvyšujú ohniskovú vzdialenosť od sietnice oka, čo umožňuje lepšie zaostrenie na blízke predmety. V optike sa zvyčajne označujú symbolom „ + “ pred číselnou hodnotou.

Ďalekozrakosť - ohnisko za sietnicou a úprava plusovými dioptriami

Naopak, pri krátkozrakosti sa ohnisko posúva smerom dozadu mínusovými dioptriami. Mínusové dioptrie znižujú ohniskovú vzdialenosť od sietnice oka, čo umožňuje lepšie zaostrenie na vzdialené predmety. Mínusové dioptrie sa v optike zvyčajne označujú symbolom „ – “ pred číselnou hodnotou.

Krátkozrakosť - ohnisko sa posúva smerom dozadu mínusovými dioptriami

Veľkosť dioptrií určuje očný lekár na základe dôkladného vyšetrenia pozostávajúceho z viacerých špecializovaných meraní. Iné dioptrie môže predpísať pre dioptrické okuliare, iné pre kontaktné šošovky. Rozdiel je spôsobený tým, že kým okuliare sú niekoľko milimetrov pred očami, kontaktné šošovky sú priamo na nich.

Astigmatizmus a čo vyjadrujú cylindre

V optike sa termínom “ cylindre “ označuje hodnota, ktorá je potrebná pre korekciu astigmatizmu. Aj astigmatizmus sa radí medzi refrakčné vady. Na rozdiel od krátkozrakosti a ďalekozrakosti sa však lúče nespájajú do jedného ohniska, ale vzniká viacero ohnísk. Nepravidelný tvar očnej rohovky spôsobuje, že lúče dopadajúce do oka nejdú rovnobežne, ale sa lámu v rôznych bodoch. Pre správne videnie je preto potrebné meniť smer lúčov. Na to slúžia torické šošovky, ktorých silu určujú cylindre.

Cylindre sa označujú podobne ako dioptrie číselnou hodnotou, avšak sú doplnené o údaj o osi (v stupňoch od 0 do 180), ktorá určuje smer, v ktorom je korekcia potrebná.

Zbavte sa naraz viacerých refrakčných vád

Refrakčné vady sa štandardne korigujú korekčnými očnými pomôckami – kontaktnými šošovkami a okuliarmi. V prípade, že niektorou z refrakčných vád trpí dieťa alebo mladistvý, musí sa spoliehať výlučne na korekčné pomôcky. Po dosiahnutí 18 roku života sa môže rozhodnúť aj pre laserovú operáciu očí.

Približne do 40. roku života sa spravidla vykonávajú laserové operácie na rohovke, neskôr sa odporúča výmena pôvodnej už vekom opotrebovanej šošovky. Súvisí to predovšetkým s nástupom presbyopie, ktorá sa vyznačuje problémom so zaostrovaním na veľmi blízke predmety. Presbyotik nevie bez okuliarov či presbyotických kontaktných šošoviek prečítať článok v novinách, správu v mobilnom telefóne či rozoznať tváre ľudí na fotografii.

Súčasné metódy laserových operácií sú bezpečné, rýchle a bezbolestné. Ak sa pacient rozhodne pre výmenu šošoviek, môže sa jedným zákrokom zbaviť problémov so zrakom na všetky vzdialenosti a navždy odložiť okuliare či kontaktné šošovky.

V našej očnej klinike poskytujeme pacientom široké spektrum operačných zákrokov na odstránenie refrakčných chýb. Na základe dôkladných vstupných vyšetrení dokážeme každému pacientovi na mieru odporučiť pre neho najvhodnejší a najbezpečnejší zákrok. Medzi najmodernejšie laserové operácie patria zákroky iLASIK a SILK, ktoré sú precízne, šetrné, rýchle a bezbolestné.

Úplnou aktuálnou špičkou medzi metódami výmeny šošovky je FemtoPRELEX, ktorú môžu pacienti rovnako absolvovať v našej klinike.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice