Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Cviky na tupozrakosť – aké cvičenia sa používajú na jej potlačenie

Tupozrakosť je nepríjemnou diagnózou, ktorú si vypočujú približne štyri percentá rodičov malých detí. Táto choroba oka, odborne nazývaná amblyopia, sa nazýva aj chorobou lenivého oka, lebo sa pri nej jedno oko nevyužíva v takej miere, ako by sa malo a mozog sa naučí používať zdravé oko za obe oči. Existujú však rôzne cviky na potlačenie tupozrakosti. Postihnuté oko sa síce vyvinulo správne, ale jeho funkcia je nedostatočná v dôsledku vrodenej chyby alebo škúlenia. V rámci liečby tupozrakosti (amblyopia) v súčasnosti už poznáme metódy, ktoré okrem iného spočívajú aj v pravidelnom cvičení tupozrakého oka. Treba s ním však začať čo najskôr, kým sa oči u dieťaťa ešte vyvíjajú. Potom už môže byť neskoro.

Čo presne je tupozrakosť

Tupozrakosť postihuje najmä deti a patrí tak predovšetkým medzi detské očné choroby. Ide o ochorenie, pri ktorom dieťa vidí na jedno oko dobre, kým to druhé nie je tak úplne funkčné. Absentuje pri ňom správne spojenie oka so zrakovým centrom v mozgu, ktorý potom toto oko „vylúči“ a začne používať to zdravé oko aj namiesto toho druhého. Príznakmi sú potom zlá orientácia dieťaťa v priestore (pre chýbajúce hĺbkové videnie), ťažkosť alebo až nemožnosť odhadnutia vzdialenosti, čo môže spôsobiť nepríjemné pády až úrazy u malého dieťaťa. Takisto toto ochorenie obmedzuje dieťa pri hrách a športoch, najmä tých kolektívnych a pohybových. Sprievodným javom môže byť škúlenie jedného oka, teda vychýlenie oka na jednu či druhú stranu (dnu či von), čím sa oko oslabuje a zrakový vývin začína zaostávať. Škúlenie sa môže samo od seba upraviť do dovŕšenia dvoch rokov života dieťaťa. V mnohých prípadoch sa škúlenie žiaľ samovoľne nenapraví a vtedy je potrebné pristúpiť k liečbe. Toto nepríjemné ochorenie postihuje odhadom 5 až 6 percent detí. Zrak sa u detí vyvíja približne do siedmich rokov, preto treba tupozrakosť u detí (aj škúlenie) liečiť okamžite a v skorom veku, lebo v neskoršom to už môže byť nemožné. Všeobecne sa poruchy videnia liečia najlepšie v predškolskom veku a zanedbávanie liečby nekompromisne vedie k zhoršenej kvalite života.

Ako sa lieči tupozrakosť

Spôsob liečby sa určuje podľa stupňa ochorenia, ako sme však písali, k liečbe musí prísť – ideálne – v predškolskom veku, lebo potom už môže byť neskoro. Očný lekár predpíše dieťaťu okuliare, ktoré skorigujú dioptrickú chybu a naučia „lenivé“ oko, ako správne fungovať a ako ho opäť zapojiť do bežného života. K liečebným metódam patrí napríklad aj prekrytie silnejšieho oka, aby bolo to slabšie oko prinútené opäť pracovať. Samotné nosenie predpísaných okuliarov a prekrývanie oka však nestačí, nevyhnuté sú aj špeciálne očné cvičenia – takzvané ortopticko-pleoptické cvičenia. Dieťa musí popri nosení korekčných okuliarov absolvovať aj sériu potrebných cvičení, ktoré oko preberú k životu a zbavia dieťa tupozrakosti, ktorá ho obmedzuje v pohybe a hre.

Cviky na tupozrakosť – pravidelné cvičenia ako liečba

V dnešnej dobe sú na túto liečbu kliniky aj centrá zariadené moderným vybavením, v ktorých sa uplatňujú moderné a účinné liečebné metódy. Pred každou liečbou musí dieťa najskôr absolvovať vstupné vyšetrenie, ktoré otestuje napríklad všeobecnú zrakovú schopnosť očí dieťaťa a ich pohyblivosť, schopnosť fixácie na jednotlivé predmety a tiež zistí, ako je na tom spolupráca oboch očí. Na našej detskej očnej klinike môžete toto vyšetrenie s dieťaťom absolvovať bez akéhokoľvek odporúčania alebo výmenného lístku od všeobecného lekára. Keď lekár stanoví presnú diagnózu na základe dôkladného vstupného vyšetrenia, pristúpi sa k samotnému liečeniu. Metódy liečby sa vyberajú individuálne podľa výsledkov vyšetrenia, veku dieťaťa a jeho schopnosti sústredenia a spolupráce. Ako sme spomínali, okrem korekcie okuliarmi a oklúznej terapie (prelepením zdravého oka) by malo dieťa absolvovať aj pravidelné cvičenia s okom, ktoré pomôžu chybu napraviť. Dieťa precvičuje postihnuté oko sériou cvičení na prístrojoch, ako sú synoptofor, Campbellov simulátor, Hessov štít či cheiroskop, stereoskop či dokonca svalový trenažér, ktorý posilňuje oslabené očné svaly u detí s tupozrakosťou. Ide o bezbolestné cvičenia, ktoré sa odporúča robiť v sprievode zdravotnej sestry a bez rodičov, aby dieťa nebolo nervózne či vyrušené a aby mohlo pracovať samostatne. Tieto cvičenia prinášajú mimoriadny úspech a sú tiež zodpovedné za nápravu liečby tupozrakosti. Treba im preto venovať dostatok času a pozornosť.

Princíp stimulovania horšieho oka

Pri cvičeniach sa horšie oko naučí pracovať a spolupracovať s druhým okom a zrakové centrum v mozgu tak začne znovu používať obe oči, a nielen zdravé oko. Každé cvičenie by malo trvať približne tridsať minút a jeho spôsob aj dĺžka musia byť prispôsobené adekvátne trpezlivosti dieťaťa a jeho schopnosti sústrediť sa istý čas. Cvičenie je potrebné vykonávať aj doma, nielen na prístrojoch v detskom očnom centre. Dobrým cvikom na tupozrakosť je pre dieťa navliekanie korálok na šnúrku či špeciálne maľovanky a kreslenie. Samozrejme, to by nebola naša moderná doba, na cvičenie existujú už aj hry na iPade. Dieťa sa tak nielen zabaví, ale zároveň si lieči tupozrakosť alebo škúlenie. Cvičenia na zobrazovacích jednotkách však odporúčame vykonávať v obmedzenej miere a podľa presných odporúčaní lekára. Treba ale pamätať na to, že s liečbou a cvičením je potrebné začať čo najskôr. Do siedmich rokov života je možné chyby videnia napraviť pomerne efektívne, potom už môže byť neskoro, čo môže viesť až k zníženej kvalite života.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice