Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Získali sme štatút Edukačného centra

Budeme vzdelávať oftalmológov zo 41 krajín

S radosťou a hrdosťou by sme sa s vami chceli podeliť, že VESELY | Očná Klinika sa oficiálne stala medzinárodným školiacim pracoviskom pre oblasť CEMA, ktoré bude vzdelávať oftalmológov zo 41 krajín. Stali sme sa tak 4. klinikou v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Stredného východu a Afriky, ktorá sa môže pochváliť týmto titulom. Naša klinika bola za školiace centrum vybraná spomedzi 258 pracovísk. Projekt oftalmologického vzdelávania je zastrešený spoločnosťou Johnson & Johnson Vision.

veselyOK_edukacne centrum_ocenenie

„Získanie štatútu Edukačného centra je nielen potvrdením kvality našej práce a neustáleho zdokonaľovania sa v liečebných postupoch, ale taktiež jasným dôkazom toho, že slovenská medicína a oftalmológia sú na špičkovej európskej úrovni,“ vyzdvihol očný chirurg MUDr. Pavol Veselý.

Štatút Edukačného centra klinike prináša predovšetkým česť, ale aj zodpovednosť za transfer najnovších poznatkov v očnom lekárstve. V praxi to znamená, že na našej klinike budeme vyučovať ako vykonávať najpokrokovejšie typy očných operácií a používať moderné špičkové technológie.

Inovatívne postupy liečby očných pacientov

Prichádzajúci lekári zo Slovenska i zahraničia tak získajú poznatky, ako implementovať nové inovatívne postupy liečby za doterajšie štandardné postupy. Ide pre nás o veľkú česť, keďže našu kliniku budú navštevovať odborníci z mnohých krajín. Taktiež je to príležitosť priblížiť najmodernejšie liečebné metódy lekárom zo Slovenska, ktorí ich následne môžu aplikovať vo svojej lekárskej praxi.

Ako prvý u nás absolvoval vzdelávací pobyt tím chirurgov z Chorvátska. Spoločne sme sa zaoberali progresívnymi laserovými operáciami sivého zákalu a korekcie dioptrických chýb a pre obe strany išlo o mimoriadne obohacujúcu skúsenosť. Chorvátski lekári boli veľmi vďační za novonadobudnuté know-how. Pre nás to zas bola skvelá príležitosť konfrontovať sa s odborníkmi zo zahraničia a vymeniť si s nimi svoje skúsenosti.

Sme šťastní, že sa takýmto spôsobom môžeme pričiniť o zlepšenie zdravotnej starostlivosti v oblasti očného lekárstva v medzinárodnom meradle.

Už teraz sa tešíme, keď v našom Edukačnom centre privítame ďalších kolegov oftalmológov. VESELY | Očná Klinika je odteraz oficiálne svetová.

veselyOK_edukacne centrum_ocenenie-johnson

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice