Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

ISO – certifikát kvality

Záruka kvality – VESELY | Očná Klinika získala certifikáciu ISO 9001:2015

Zdravie vašich očí je pre nás tou najvyššou prioritou. Certifikat kvality ISO 9001-2008Zdravotná starostlivosť spolu s neustálym vzdelávaním našich odborníkov a technologickým vybavením na svetovej úrovni predstavujú základné piliere našej filozofie. Vďaka ich paralelnému neustálemu vývoju vám dokážeme poskytnúť najlepšie možné služby v oblasti očného lekárstva.

Prvotriedna očná klinika

Permanentnému zlepšovaniu našich služieb zodpovedá aj naše presvedčenie a naše výsledky. Renomé prvotriednej očnej kliniky si vyžaduje aj spĺňanie najvyšších nárokov našich pacientov, noriem a inštitútov. Vo VESELY | Očná Klinika dôverujeme tomu, čo robíme. Preto sme integrovali spĺňanie najvyšších kvalitatívnych štandardov do našej internej politiky. V roku 2016 zaviedli všetky pobočky VESELY | Očná Klinika systém manažmentu kvality v súlade so štandardmi ISO 9001:2015, ktoré spĺňame aj v roku 2017. Dodržiavanie týchto štandardov a dosahovanie stanovených cieľov sú pravidelne kontrolované nezávislými externými orgánmi. Tak, ako je norma ISO 9001 primárne zameraná na zákazníkov, takisto poskytujeme aj my vo VESELY | Očná Klinika našim pacientom individuálny prístup so zameraním na dosahovanie tých najlepších a najbezpečnejších výsledkov v oblasti oftalmológie. Sme presvedčení o tom, že dosahujeme náš najvyšší stanovený cieľ – bezpečnosť a spokojnosť našich pacientov. Uvidíte!

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice