Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
Informácie
Príznaky
Liečba
Cena

Keratokonus

O ochorení keratokonus

Keratokonus je ochorenie rohovky – číreho a priehľadného tkaniva, cez ktoré do oka ako prvé prenikajú svetelné lúče. Jej pravidelnosť a priehľadnosť sú veľmi dôležité. Pri tomto ochorení dochádza k zlému zakriveniu rohovky. Ochorenie väčšinou postihuje obe oči naraz.

Je to veľmi zriedkavé ochorenie, vyskytuje sa 1 prípad na 1000 až 1500 ľudí. Najčastejšie postihuje mladých mužov. Príčina vzniku tohto ochorenia dosiaľ nie je celkom objasnená, predpokladá sa však súčinnosť dedičnosti, mechanických vplyvov alebo alergie.

Keratokonus býva často spojený aj s inými ochoreniami, napríklad s atopiou, Downovým syndrómom, Turnerovým syndrómom či Marfanovým syndrómom.

Príznaky keratokonusu

Toto očné ochorenie prichádza potichu – mnohí pacienti neraz ani nevedia, že ním trpia. Prvé príznaky v podobe zhoršeného videnia sa objavujú v druhej dekáde života (medzi 10. – 20. rokom). Priebeh choroby je spojený aj s nárastom krátkozrakosti (mínusové dioptrie) a astigmatizmu (cylindrické dioptrie). Tie sa však veľmi ťažko dajú korigovať pomocou okuliarov.

Neliečený keratokonus môže spôsobiť slepotu postihnutého oka, ktorej predchádzajú roky trápenia so zhoršeným až nepoužiteľným videním.

Liečba keratokonusu

Podľa toho, v ktorom zo štyroch štádií sa ochorenie nachádza, zvolíme najvhodnejší terapeutický postup.

VESELY | Očná Klinika ako jediné pracovisku na Slovensku dokáže poskytnúť komplexnú liečbu tohto závažnejšieho ochorenia.

V minulosti bolo možné ovplyvniť priebeh ochorenia len pomocou tvrdých kontaktných šošoviek. Dnešné možnosti liečby sú oveľa širšie a ich vhodnosť záleží od štádia, v ktorom sa keratokonus nachádza.

Na liečbu keratokonusu sa používa niekoľko metód:

1

Corneal Cross Linking (CXL) - operácia keratokonus

CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu keratokonusu, nie kompenzovať cylindrickú chybu, ktorá vzniká s progresiou tohto ochorenia. CXL je možné použiť v dvoch variantoch, a to tzv. neinvazívnu (bez abrázie epitelu rohovky) a miniinvazívnu (s abráziou epitelu rohovky).

2

Implantácia intrastromálnych segmentov (krúžkov)

V prípade výskytu vyšších cylindrických dioptrií je možné ich kompenzovať implantáciou takzvaných intrastromálnych segmentov. Pri tejto operačnej technike sa do približne 80 % hrúbky rohovky vloží jeden alebo dva segmenty. Presný počet závisí od toho, aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu. Na záver operácie sa oko prekryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na štvrtý pooperačný deň. Pooperačná liečba je veľmi krátka a trvá len sedem dní.

3

Laserová korekcia podľa topografického nálezu rohovky

Pri určitých formách skorého nálezu keratokonusu je možné vykonať dva výkony v jednom: ošetriť rohovku excimerovým laserom, čím sa docieli korekcia dioptrickej (refrakčnej) chyby rohovky a následne sa na rohovke vykoná CXL procedúra (uvedené vyššie). Tá zabezpečí stabilizáciu rohovky, a tým aj zastavenie progresie keratokonusu. Tento výkon však nemôže podstúpiť každý pacient. Obmedzenia sú dané štádiom keratokonusu, veľkosťou dioptrickej chyby a najmä hrúbkou rohovky.

4

Transplantácia rohovky

Najvhodnejší postup pri transplantácii rohovky volíme podľa miery poškodenia rohovky a podľa nálezu. Snažíme sa, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, tzv. perforujúcu alebo len čiastočnú, tzv. lamelárnu, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

Všetky transplantácie vykonávame v lokálnej anestézii, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás na našej klinike. Čakacia doba na transplantáciu je vo väčšine prípadov kratšia ako 8 týždňov.

Cena od 150 €

Pokiaľ máte podozrenie na ochorenie keratokonus aj vy, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice