Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
Informácie
Príznaky
Liečba
Cena

Krátkozrakosť (myopia)

Krátkozrakosť, nazývaná aj myopia, postihuje približne tretinu populácie. Ide o poruchu zraku, pri ktorej pacienti nevidia dobre do diaľky, predmety vzdialenejšie než 5 metrov vnímajú nejasne a pri pohľade sa snažia zaostriť, napríklad prižmúrením očí.

Je to spôsobené tým, že krátkozraké oko je dlhšie než by malo byť, a preto nedokáže zobrazovať obrazy na sietnici ostro a jasne. Lúče z pozorovaného predmetu sa nekoncentrujú presne v ohnisku najostrejšieho videnia v strede sietnice ako u normálneho oka, ale ešte pred týmto bodom a vytvárajú tak neostrý, rozmazaný obraz vzdialených predmetov.

Príznaky

Krátkozrakosť sa môže začať prejavovať už v ranom detstve, keď rodičia postrehnú, že dieťa číta „s nosom nalepeným“ na knihu alebo sa zdá, že vzdialené predmety si vôbec nevšíma, akoby ich ani nevidelo. Príznakmi krátkozrakosti tiež môžu byť bolesti hlavy, pretože krátkozraký človek sa musí namáhať, aby svoju pozornosť zaostril na vzdialenejšie objekty.

Myopiu pomáha včas odhaliť odborné oftalmologické vyšetrenie. Ochorenie môže mať ľahkú, strednú a ťažkú formu. Pri najťažších formách sa krátkozrakosť môže zhoršovať až o 4 dioptrie za rok a vedie k degenerácii oka.

Liečba krátkozrakosti

Korekcia krátkozrakosti si vyžaduje mínusové sklá, tzv. rozptylky, ktoré vracajú posunuté ohnisko naspäť na sietnicu.

Krátkozrakosť je možné aj celkom odstrániť pomocou laserovej chirurgie alebo implantáciou takzvaných fakických šošoviek. Výber metódy závisí od veľkosti dioptrií a ďalších faktorov.

1

Laserová operácia

Bezbolestnou metódou odstránenia krátkozrakosti je napríklad laserová operácia s názvom iLASIK, ktorá dokáže korigovať krátkozrakosť úplne a na dlhý čas. Odstraňuje očnú vadu na podklade tzv. digitálnej mapy dioptrickej chyby. Digitálna mapa poskytuje presné informácie o vašej rohovke, jej zakrivení, nepravidelnosti či prítomnosti dioptrických chýb a umožňuje našim špecialistom vykonať operáciu na základe individuálnych a jedinečných potrieb vášho oka. Už po 12 hodinách od bezbolestného laserového zákroku sa pritom môžete vrátiť k bežným činnostiam, a to s ostrým a jasným zrakom.

2

Implantácia fakických šošoviek

Odstránenie krátkozrakosti vložením implantátov fakických šošoviek najvyššej svetovej kvality vykonávame najmä pri vyšších dioptriách. Lekár očnú šošovku buď nahradí implantátom alebo sa do oka pridá šošovka, ktorá upravuje lom svetla. Operácia s implantáciou fakických šošoviek pre odstránenie krátkozrakosti je bezbolestná, má šetrný priebeh a trvá maximálne 15 minút. Bezprostredne po operácii vidíte bez pomoci okuliarov a v priebehu 24 hodín po zákroku ste schopní vrátiť sa do každodenného života a venovať sa obvyklým činnostiam.

Cena od 600 €

Ak aj vás trápi krátkozrakosť, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice