MUDr. Katarína Struhárová, PhD., MBA

Očný lekár, Bratislava

Špecializuje sa na vykonávanie špecializovaných vyšetrení zadného segmentu oka (fluoresceínová a indocyanínová angiografia, autofluorescencia, red-free a infrared zobrazenie, OCT), laserovú liečbu predného a zadného segmentu oka (YAG kapsulektomia, ošetrenie sietnice) a mikrochirurgické výkony (intravitreálna aplikácia liečiv, operácia katarakty malým rezom).

Venuje sa tiež vyšetreniam, konzultáciám a liečbe pacientov s diabetom, vrodenými ochoreniami sietnice, degeneráciami a dystrofiami sietnice, vekom podmienenými degeneráciami sietnice, makulárnou dierou, vnútroočnými zápalmi, tumormi oka a inými vitreoretinálnymi problémami.

Pravidelne prednáša na domácich aj zahraničných kongresoch a publikuje v odborných časopisoch. Je členkou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory a je uvedená v Encyklopédii Successful People in Czech Republic and Slovakia (8th edition, r. 2020).

Curriculum

Vzdelanie

1996
Ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1999
Atestácia I. stupeň oftalmológia
2003
Atestácia II. stupeň oftalmológia s nadstavbou z mikrochirurgie
2010
Ukončenie postgraduálneho doktorandského štúdia na LF UK a obhájenie dizertačnej práce na tému: Liečba choroidálnej neovaskularizácie pri vekom podmienenej degenerácii transpupilárnou termoterapiou
2017
Ukončený vzdelávací program Master of Business Administration (MBA) na CEMI Praha a obhájenie diplomovej práce na tému: Manažment, komunikácia a organizácia určitého oddelenia zdravotníckeho zariadenia

Príbeh zamestnaní

1996 – 2004
Ústav patologickej a normálnej medicíny, LFUK, Bratislava, začiatok doktorandského štúdia
1996 – 2022
Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Petržalka
od 2022
VESELY | Očná Klinika

Významné udalosti

od 2013
Klinické skúšania nových intravitreálnych liekov pre vekom podmienenú degeneráciu makuly - vlhkú aj suchú formu, diabetický edém makuly, fáza II-IV (Azure, Aqua, Violet, THR, Spectri, Omaspectri, Visible)

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 - Bratislava
+421 52 3211 351 - Poprad
+421 55 2850 636 - Košice