Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
ocny lekar MUDr Michal Skypala

MUDr. Michal Skýpala

Očný lekár, Poprad

Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení rohovky, dúhovky, šošovky a sietnice, so zameraním najmä na riešenie refrakčných vád oka, liečbu suchého oka, dispenzarizáciu pacientov s glaukómom a diabetickou retinopatiou, zobrazovacím vyšetreniam (OCT, keratotopografia, perimetrii), ako aj liečbe akútnych stavov v rámci ambulantnej činnosti na klinike v Poprade.

Curriculum

Vzdelanie

2020
ukončil štúdium všeobecného lekárstva na 1 lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

Príbeh zamestnaní

2021
pracoval ako internista na oddeleni internej medíciny Nemocnice v Poprade

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice