Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

MUDr. Pavol Veselý

Očný chirurg, Bratislava

Venuje sa chirurgii rohovky, najmä riešeniu keratokonusu. Je spoluautorom unikátneho chirurgického postupu v liečbe keratokonusu.

Od roku 2011 pracuje vo VESELY | Očná Klinika, špecializuje sa na operácie katarakty (sivého zákalu), refrakčnú mikrochirurgiu a laserovú očnú chirurgiu. Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných prednášok a publikácií. Je členom SLK, Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie, Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie a Českej vitreoretinálnej spoločnosti. Získal cenu za najlepšiu odbornú publikáciu časopisu Oftalmochirurgie za rok 2006. Na Slovensku zaviedol mnoho dovtedy nevykonávaných chirurgických postupov v oblasti chirurgie rohovky a krátkozrakosti.

Curriculum

Vzdelanie

2002
Absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
2005 a 2008
Atestáciu I. a II. stupňa zložil na Očnej klinike v Prahe.

Príbeh zamestnaní

2002
Po ukončení štúdia nastúpil na Očnú kliniku 3. LF FN Královské Vinohrady v Prahe.
2008
Pracoval v CMO Bratislava a na Očnej klinike FN Královské Vinohrady Praha.

Významné udalosti

2011
So svojimi rodičmi MUDr. Ľubicou Veselou a MUDr. Františkom Veselým založil VESELY I Očná Klinika, kde zavádzajú do praxe najnovšie poznatky z oblasti očnej medicíny a nové operačné postupy.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice