Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
Informácie
Príznaky
Cena

Ochorenia sietnice

Sietnica je tenučká vrstva svetlocitlivých buniek, ktorá zvnútra vystiela naše oko. Nachádzajú sa v nej bunky – fotoreceptory, ktorých úlohou je zachytiť svetelný vnem a transportovať ho očným nervom ďalej do mozgu. Aby človek videl dobre, je nevyhnutné, aby bola sietnica zdravá a všetky jej vrstvy neporušené. Aj v prípade sietnice však poznáme niekoľko ochorení.

V prípade každého jedného z nich platí, že čím skôr vyhľadáte očného lekára, tým väčšiu šancu máte na rýchle a úspešné uzdravenie.

Najčastejšie ochorenia sietnice

1

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je poškodenie sietnice ako následok cukrovky. Dochádza pri nej k poškodeniu malých ciev na sietnici. Diabetická retinopatia často vzniká a prebieha nepozorovane, hoci môže viesť až k slepote. U pacientov trpiacich cukrovkou I. typu sa zmeny na sietnici vyskytujú až o 40 % častejšie než u pacientov s cukrovkou II. typu. Diabetická retinopatia sa môže vyskytovať aj pri nekomplikovanej cukrovke, bez príznakov a bezbolestne. Preto je nevyhnutná prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Príznaky retinopatie

Pri pokročilom náleze sa objavuje krvácanie na sietnici, malé infarkty a tekutina v sietnici.

Najnebezpečnejšou formou je tzv. proliferatívna diabetická retinopatia, ktorú charakterizuje novotvorba „chorých” ciev v sietnici, ktoré sú nestabilné a môžu ľahko krvácať do sietnice či do sklovca. V najhoršom prípade sa môžu tieto cievy zjazviť, pričom môže dôjsť až k jej odlúpeniu.

Okrem postihnutia ciev dochádza pri cukrovke aj k poškodeniu makuly – žltej škvrny, ktorá je miestom najostrejšieho videnia v oku. V tomto prípade dochádza k opuchu makuly. V dôsledku tekutiny v makule rýchlo dochádza k poškodeniu fotoreceptorov a k rýchlemu poklesu zrakovej ostrosti.

Diabetickú retinopatiu diagnostikujeme vyšetrením očného pozadia, vyšetrením kontrastnou látkou (fluorescenčná angiografia), alebo vyšetrením OCT – optickou koherenčnou tomografiou.

Liečba retinopatie

Liečba tohto ochorenia priamo súvisí so stupňom poškodenia sietnice a nastavením cukrovky. Je dôležité, aby ste dbali na správnu hladinu krvného cukru, stravovacie návyky a vzdali sa alkoholu a cigariet.

Medzi metódy liečby diabetickej retinopatie patria:

a) Laserová koagulácia sietnice
b) Intravitreálne injekcie
c) Operácia (vitrektómia)

Momentálne dostupná liečba však umožňuje priebeh choroby len spomaliť alebo v lepšom prípade zastaviť.

2

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktorá je miestom najostrejšieho videnia v oku.

Suchá forma degenerácie makuly

Približne 80 % prípadov tvorí suchá forma. Pri nej sa ukladajú odpadové látky z metabolických procesov v sietnici a spôsobujú pokles funkcie receptorov až po ich odumieranie.

Vlhká forma degenerácie makuly

Druhou formou VPDM je vlhká forma – v tomto prípade sa tvoria pod sietnicou cievky, ktoré presakujú (často až krvácajú).

Diagnostikovať VPDM pomáha samovyšetrenie amslerovou mriežkou, vyšetrenie očného pozadia či OCT – optická koherenčná tomografia alebo fluorescenčná angiografia (do krvého obehu sa podáva kontrastná látka a pozoruje sa opuch v makule).

Príčina ochorenia zatiaľ nie je známa, ale predpokladá sa efekt viacerých faktorov, akými sú vek, slnečné žiarenie, genetika, spôsob života, strava či fajčenie.

Príznaky degenerácie makuly

VPDM vedie k rýchlemu poklesu zrakovej ostrosti až k strate centrálneho videnia.

Pri vlhkej firme VPDM dochádza k narušeniu schopnosti čítať, písať, rozoznávať tváre a v centre zorného uhla vytvárajú presakujúce cievky sivú škvrnu.

Liečba VPDM

Liečba suchej formy VPDM momentálne neexistuje. Pacientom odporúčame doplniť stravu o výživové preparáty bohaté na luteín a xeaxanthín, omega 3-nenasýtené mastné kyseliny, chrániť sa pred slnečným žiarením a celkovo dbať na zdravú životosprávu.

Vlhká forma VPDM sa lieči podaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka. Je to protilátka proti endotelovému rastovému faktoru, ktorá potlačí tvorbu ciev a umožňuje vstrebať opuch. Ide o krátky ambulantný operačný výkon, ktorý je úplne bezbolestný a pomáha zlepšiť ostrosť videnia.

Dnes sa liečba vekom podmienenej degenerácie makuly PDT (fotodynamická terapia) využíva už málo. Jej charakteristikou je podanie fotosensibilizujúcej látky do krvného obehu a následné ožiarenie sietnice laserom. Vďaka tomu dochádza k deštrukcii neovaskulárnej membrány.

3

Hypertenzná retinopatia

Pod týmto pojmom rozumieme súbor chronických cievnych zmien na očnom pozadí, ktoré vznikajú následkom vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie k spazmom ciev, pri náhlom a vysokom zvýšení tlaku až k presakovaniu tekutiny mimo cievy do sietnice alebo do sklovca.

Podrobnejšiu diagnostiku nám umožňuje fluorescenčná angiografia a OCT. Najlepšou prevenciou sú pravidelné kontroly u očného lekára s vyšetrením očného pozadia.

Príznaky hypertenznej retinopatie

Na sietnici obvykle nachádzame krvácania a infarkty. Tieto cievne zmeny na očnom pozadí sa vytvárajú postupne a pacient si ich spočiatku vôbec neuvedomuje. Neskôr však dochádza k poklesu zrakovej ostrosti a k výpadkom v zornom poli.

Liečba hypertenznej retinopatie

Liečbu predstavuje dosiahnutie normálnych hodnôt krvného tlaku – vďaka tomu môže dôjsť až k úplnému vymiznutiu nálezu na sietnici. Kontroly očného pozadia sú preto vhodné aj ako kontroly dobrej terapie krvného tlaku.

4

Cievne oklúzie

Sú spôsobené poruchou cievneho prietoku buď v žilách alebo arteriách sietnice. Podľa toho ich rozdeľujeme na venózne a arteriálne. Rozsah nálezu zodpovedá miestu oklúzie, teda tomu, či je uzáver v centrálnej artérii/véne alebo v jej vetve.

Arteriálne oklúzie vznikajú upchatím artérie embolom – teda aterosklerotickým úlomkom, ktorý sa uvoľní z väčších ciev v tele postihnutých aterosklerózou a krvným obehom je unášaný, až kým sa nezastaví v tých najtenších cievach, ktoré máme v sietnici alebo napríklad v mozgu.

Venózne oklúzie sú spôsobené zúžením alebo úplnym upchatím vény v sietnici. Tým dochádza k poruche odtoku krvi zo sietnice do krvného obehu a krv sa hromadí v sietnici. Dochádza k presakovaniu tekutiny a tvorbe edému (opuchu) a malých infarktov.

Príznaky cievnej oklúzie

Príčina oklúzií nie je úplne objasnená, za hlavný rizikový faktor sa však považuje vysoký krvný tlak.

Do pár hodín po arteriálnej oklúzii (uzavretí artérie embolom) dochádza nedostatkom kyslíka k odumieraniu buniek sietnice a nevratnému poškodeniu zraku. Ochorenie sa prejaví náhlou nebolestivou stratou videnia na jednom oku. Pri venóznej oklúzii si pacient taktiež uvedomí náhlu nebolestivú stratu videnia na jednom oku alebo zatiahnuté videnie akoby cez záclonu.

Liečba cievnej oklúzie

V prípade týchto ochorení by mal pacient okamžite vyhľadať očného lekára.

Niekedy pomôže masáž bulbu alebo lieky na riedenie krvi. Žiaľ, arteriálne oklúzie sú spojené so zlou prognózou a k zlepšeniu videnia dochádza v podstate len pri neúplnych embóliách.

Venózne oklúzie sa liečia laserovou koaguláciou sietnice alebo podávaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka, prípadne kombináciou oboch. Ako doplnková liečba sa využíva hemodilúcia, teda „nariedenie“ krvi opakovanými infúziami.

Liečba už od 0 €

Pokiaľ máte podozrenie na ochorenie sietnice, odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice