Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Operácia
keratokonusu

Komplexná liečba
presne pre vás

Informácie
Typy operácií
Priebeh
Cena
FAQ

Operácia keratokonusu

Keratokonus je ochorenie rohovky – číreho a priehľadného tkaniva, cez ktoré do oka ako prvé prenikajú svetelné lúče. Pri tomto ochorení dochádza k zlému zakriveniu rohovky. Je to veľmi zriedkavé ochorenie, vyskytuje sa 1 prípad na 1 000 až 1 500 osôb. Najčastejšie postihuje mladých mužov. Príčina vzniku tohto ochorenia nie je dosiaľ celkom objasnená, predpokladá sa však súčinnosť dedičnosti, mechanických vplyvov alebo alergie.

 

Liečba keratokonusu

VESELY | Očná Klinika je jediné neštátne pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje liečbu keratokonusu, závažného ochorenia vo všetkých jeho štádiách.

Keratokonus prichádza potichu, mnohí pacienti neraz ani nevedia, že ním trpia. Prvé príznaky v podobe zhoršeného videnia sa objavujú v druhej dekáde života (medzi 10. až 20. rokom). Priebeh choroby je spojený aj s nárastom krátkozrakosti (mínusové dioptrie) a astigmatizmu (cylindrické dioptrie). Tie sa však veľmi ťažko dajú korigovať pomocou okuliarov. Keratokonus býva často spojený aj s inými ochoreniami, napríklad s atopiou, Downovým syndrómom, Turnerovým syndrómom či Marfanovým syndrómom. Podľa toho, v ktorom zo štyroch štádií sa ochorenie nachádza, zvolíme najvhodnejší terapeutický postup.

Diagnostika keratokonusu pomocou špecializovaných vyšetrení

  • topografia rohovky
  • optická topografia rohovky Scheimpflugovou kamerou
  • keratometria
  • aberometria
  • biomikroskopia

Na základe výsledkov týchto detailných vyšetrení a vďaka širokému spektru poskytovaných zákrokov na našej klinike dokážeme každému pacientovi individuálne nastaviť tú najvhodnejšiu a najbezpečnejšiu liečbu keratokonusu.

Diagnostiku keratokonusu vykonávame pomocou špecializovaných vyšetrení.

Typy operácií keratonkonusu

A

Corneal Cross Linking (CXL terapia)

CXL terapia má dve metódy: neinvazívnu (bez abrázie epitelu rohovky) a miniinvazívnu (s abráziou epitelu rohovky). Výber liečby keratokonusu závisí od výsledkov dôkladného vyšetrenia, analýzy prednej a zadnej plochy rohovky, jej zakrivenia a hrúbky. Vo väčšine prípadov sa prikláňame k postupu bez abrázie, ktorý je pre pacienta menej bolestivý a v pooperačnom období neobmedzujúci. CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu tohto ochorenia rohovky, nie kompenzovať cylindrickú chybu, ktorá vzniká s jeho progresiou.

Postup

Zákrok (operácia keratokonusu) sa v oboch prípadoch vykonáva v lokálnej anestézii s pomocou aplikácie očných kvapiek. V prípade postupu bez abrázie je to najmä z dôvodu vyššieho komfortu. Na rohovku pacienta aplikujeme roztok riboflavínu a dextránu v dvojminútových intervaloch dovtedy, kým biomikroskopicky nepozorujeme prienik roztoku do prednej komory. Pri transepiteliálnej aplikácii tento fenomén pozorujeme väčšinou až po 45-minútovej aplikácii roztoku. Expozícia UV A žiareniu trvá 30 minút s pokračujúcou aplikáciou roztoku riboflavínu a anestetických očných kvapiek.

Po ukončení ožarovania je v prípade postupu s abráziou na oko nasadená kontaktná šošovka, ktorá oko kryje prvé štyri dni. Pokiaľ je šošovka v oku, v domácej liečbe si päťkrát denne aplikujete do oka antibiotické kvapky. Po odstránení šošovky z oka sa pokračuje v aplikácii kortikoidných očných kvapiek počas nasledujúcich troch mesiacov. Nasledujúci polrok je potrebné absolvovať pravidelné kontroly.

2

Implantácia intrastromálnych segmentov (krúžkov)

Je to invazívna technika , pri ktorej sa po vytvorení intastromálneho kanálu do približne 80 % hrúbky rohovky vloží jeden alebo dva segmenty. Presný počet závisí od toho, aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu.

Tejto ambulantnej operácii predchádza detailné vyšetrenie rohovky, stanovenie počtu implantátov a miesta chirurgického rezu na vloženie implantátov do oka. Samotný operačný výkon trvá približne 25 minút. Na záver operácie sa oko kryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na štvrtý pooperačný deň. Pooperačná liečba je veľmi krátka a trvá len sedem dní. Podobne ako v prípade CXL je následná sledovacia doba šesť mesiacov.

3

Operácia laserom podľa topografického nálezu rohovky

Pri určitých formách skorého nálezu keratokonusu je možné vykonať dva výkony v jednom: ošetriť rohovku excimerovým laserom, čím sa docieli korekcia dioptrickej (refrakčnej) chyby rohovky a následne sa na rohovke vykoná CXL procedúra (pozri vyššie). Tá zabezpečí stabilizáciu rohovky a zastavenie progresie keratokonusu. Tento výkon však nemôže podstúpiť každý pacient. Obmedzenia sú dané štádiom keratokonusu, veľkosťou dioptrickej chyby a predovšetkým hrúbkou rohovky.

4

Transplantácia rohovky, pri liečbe keratokonusu

Podľa nálezu a miery poškodenej časti rohovky zvolíme najvhodnejší postup tak, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke, tzv. perforujúcu alebo len čiastočnú, tzv. lamelárnu, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca. Všetky transplantácie sme dosiaľ vykonali v lokálnej anestézii, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás na našej očnej klinike.

Štepy odoberáme z Očnej tkanivovej banky VESELY I Očná Klinika v Košiciach. Svojou kvalitou spĺňajú najnáročnejšie požiadavky očných chirurgov na celom svete. Čakacia doba na transplantáciu je na našej klinike vo väčšine prípadov kratšia než 8 týždňov.

VESELY I Očná Klinika je v súčasnosti neštátnym pracoviskom s najväčším počtom transplantácií
a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec. Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prvú transplantáciu rohovky (endotelu) sme vykonali v septembri 2008. Odvtedy sme postupne do ambulantnej chirurgie zaviedli aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky.

Ako bude prebiehať vaša operácia keratokonusu?

1Vstupné vyšetrenie

Na úvod podstúpite komplexné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nielen o vašich očiach, ale aj o vašom životnom štýle, zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách o výsledku zákroku.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je skúška zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka) a očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení, ktoré nám pomôžu určiť presnú výšku vašej dioptrickej chyby a štádium očného ochorenia.

Na základe získaných údajov vám naši špecialisti odporučia najbezpečnejší a najvhodnejší postup na odstránenie keratokonusu.

2Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek. To spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3 – 4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

3Operácia

Pobyt na našej očnej klinike v deň zákroku sa odvíja od konkrétneho operačného zákroku (cca 2 – 3 hodiny). V deň vášho zákroku ešte raz absolvujete všetky základné očné vyšetrenia, aby sme vylúčili akékoľvek akútne očné ochorenia. Ak sú všetky výsledky ideálne, pripravíme vás na zákrok. Presný priebeh zákroku závisí od zvolenej liečby (viď vyššie).

4Nonstop S.O.S. kontakt

Po zákroku od nás dostanete S.O.S. kontakt na niektorého z našich očných chirurgov, ktorý vám bude k dispozícii na telefonickú konzultáciu v prípade otázok či pochybností.

5Kontrolné vyšetrenie po zákroku

Po všetkých očných operáciách je potrebné absolvovať kontrolné vyšetrenie. Termíny pooperačných kontrol určí váš ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a druhu podstúpenej liečby. Obmedzenia po zákroku sa môžu individuálne meniť podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára. So všetkými potrebnými informáciami ohľadom vašej operácie budete včas a podrobne oboznámení.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice

Pomáhame skvalitňovať život už od roku 1939.

Sme radi, že našou prácou pomáhame liečiť zrak a značne zlepšovať životy mnohých ľudí. Spokojní
a zdraví pacienti sú našou najväčšou odmenou. Každý pacient prichádza s vlastným príbehom
a predstavami, ktoré sa snažíme naplniť.

Veronika Rajek modelka, influencerka Oči sú bránou do duše. Keď však potrebujete operáciu na korekciu zraku, musíte veriť svojmu lekárovi a nahliadnuť do jeho... Čítať viacduše cez jeho vedomosti, zručnosti a odborné znalosti. Očná klinika VESELY, ďakujem za opäť skvelý zrak. #iLASIK
Alexander spokojný klient Na vašej klinike som sa podrobil zákroku na primárny glaukóm v operačnom tíme pod vedením MUDr. Eriky Vodrážkovej. Rád... Čítať viackonštatujem, že aj druhú moju návštevu u vás môžem hodnotiť vysoko pozitívne. Stretol som sa s úplnou ochotou personálu na recepcii, v prostredí kliniky som sa cítil plne komfortne, vstupné vyšetrenie prebehlo v dobrej atmosfére milých sestričiek. Samotný zákrok hodnotím vysoko profesionálne zo strany celého operačného tímu, prostredie na sále bolo perfektné a oceňujem celkový dobrý pocit počas celého pobytu u vás. Veľké poďakovanie z mojej strany patrí MUDr. Vodrážkovej za operačný výkon. Pevne dúfam, že môj problém bol vyriešený aj pre budúce obdobie. Poďakovanie patrí aj vedeniu kliniky, fandím vám všetkým, udržujte si aj naďalej vysoký štandard a dobré meno kliniky k spokojnosti klientov.
Iveta spokojná klientka Veľmi príjemné prostredie, milý personál a naozaj špičkový prístup. Veľká vďaka patrí pánovi doktorovi Veselému. Na klinike... Čítať viac som absolvovala operáciu PRELEX, vďaka ktorej už konečne nepotrebujem žiadne okuliare. 🙂 Ďakujem.
Magdaléna spokojná klientka Veľmi pekne ďakujem celému tímu košickej kliniky a najmä pánovi primárovi Kolesárovi. Veľmi odborný, ľudský, ústretový... Čítať viacprístup všetkých zamestnancov. Operácia sivého zákalu pánom primárom bola dokonalá. Vrelo odporúčam. Ešte raz veľké ďakujem za prinavrátenie zraku.