Transplantácia rohovky

S najväčšími skúsenosťami
na Slovensku

Čo to je
Výhody
Priebeh
Je pre mňa vhodná

Najväčší počet transplantácií na Slovensku

VESELY | Očná Klinika je v súčasnosti neštátnym pracoviskom s najväčším počtom transplantácií na Slovensku a najväčším počtom tzv. zadných lamelárnych transplantácií vôbec. Transplantácie rohovky u nás podstupujú pacienti nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Prvú transplantáciu rohovky – transplantáciu endotelu – sme vykonali v septembri roku 2008. Odvtedy sme postupne do ambulantnej chirurgie zaviedli aj perforujúcu a prednú lamelárnu transplantáciu rohovky.

Na našom pracovisku vykonávame aj transplantáciu rohovky za pomoci femtosekundového laseru. Túto progresívnu metódu sme na Slovensku vykonali ako prvé pracovisko vôbec a dosiaľ s ňou máme najväčšie skúsenosti.

Ako prebieha transplantácia?

Podľa nálezu a miery poškodenej časti rohovky zvolíme najvhodnejší postup pre jej transplantáciu tak, aby sme oko zaťažili čo najmenej a transplantovali len tú časť rohovky, ktorá je naozaj poškodená. Preto vždy zvažujeme transplantáciu v celej hrúbke alebo len čiastočnú, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

Štepy odoberáme z Očnej tkanivovej banky VESELY | Očná Klinika v Košiciach. Svojou kvalitou spĺňajú najnáročnejšie požiadavky očných chirurgov na celom svete. Čakacie obdobie na transplantáciu je na našej klinike vo väčšine prípadov kratšie než 8 týždňov.

Odstránenie rohovky alebo časti poškodenej rohovky.
Zraková ostrosť je o to vyššia, čím tenší je transplantovaný implantát.
Minimálna invazívnosť prináša tejto technike najlepšie výsledky v oblasti keratoplastiky.

Metódy transplantácie rohovky

• Čiastočná transplantácia rohovky, tzv. lamelárna transplantácia
Transplantácia v celej hrúbke, tzv. perforujúca transplantácia

Pravidelné zakrivenie a priehľadnosť rohovky sú pre dobré videnie veľmi dôležité. Vďaka technickým pokrokom a novým operačným metódam dnes dokážeme vrátiť ostrý zrak aj pacientom s ochorením rohovky v pokročilom štádiu. Transplantácia rohovky, tzv. keratoplastika prináša pomoc pacientom s výrazným poškodením rohovky.

Dodatočné informácie o transplantácii rohovky

Transplantácie vykonávame štandardne v lokálnej anestézii, no v prípade potreby je možné operáciu vykonať aj v celkovej anestézii priamo u nás na našej očnej klinike. Transplantáciu rohovky môžete podstúpiť na našich pracoviskách VESELY | Očná Klinika v Bratislave a Košiciach.

Po operácii je veľmi dôležité prísne dodržiavať pokyny ošetrujúceho lekára. Obmedzenia po zákroku závisia od toho, aký zákrok ste absolvovali. Obdobie rekonvalescencie sa môže meniť podľa konkrétnej metódy transplantácie.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 - Bratislava
+421 52 3211 351 - Poprad
+421 55 2850 636 - Košice