Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Ortopticko-pleoptické
centrum

VESELÉ Očká

VESELÉ Očká
Vstupné cvičenia
Liečba
Jednotlivé cviky

Ortopticko-pleoptické centrum

V našom špecializovanom centre VESELÉ Očká liečime tupozrakosť a okohybné poruchy očí, akými sú škúlenie, dysfunkcia očných svalov, trasenie očí a mnoho ďalších prostredníctvom odbornej starostlivosti našich špecialistov, detských očných lekárov, s dlhoročnými skúsenosťami, s použitím moderných prístrojov a overených postupov.

V ortopticko-pleoptickom centre poskytujeme:

  • Liečbu škúlenia (strabizmus)
  • Prevenciu a liečbu tupozrakosti (amblyopia)
  • Cvičenie binokulárneho videnia
  • Liečbu dvojitého videnia (diplopia)
  • Odhalenie dioptricky zapríčineného nedostatku pri čítaní a písaní
  • Cvičenie pri zerebrálnych zrakových poruchách (výpadky v zornom poli po porážkach a nehodách)
  • Cvičenie po ochrnutí očného svalstva (Paresen) alebo pri poruchách očnej pohyblivosti

Vstupné očné vyšetrenie

Precízne a individuálne vyšetrenie odborníkmi spolu so stanovením správnej diagnózy sú prvým dôležitým krokom na ceste k úspešnej liečbe očného ochorenia vášho dieťaťa. Odborné vstupné vyšetrenie slúži na zistenie všeobecnej zrakovej schopnosti oboch očí, ich pohyblivosti, správnej fixácie na predmety, správnej spolupráce oboch očí a odhalenie sklonov k škúleniu.

Očné vyšetrenie je úplne bezbolestné a môžu ho podstúpiť deti v každom veku. Vyšetrovacie metódy prispôsobujeme veku každého pacienta tak, aby sa naši najmenší pacienti cítili príjemne a nepociťovali žiadny strach. Na vstupné vyšetrenie sa môžete so svojím dieťaťom objednať aj bez odporúčania od všeobecného alebo iného očného lekára.

UPOZORNENIE: Prosím, nezabudnite svojmu dieťaťu na vyšetrenie – rovnako ako na špecializované cvičenie – priniesť jeho dioptrické okuliare, v prípade, že ich nosí.

Liečba očných ochorení u detí

Okuliarová korekcia
Oklúzna terapia
Odborné cvičenia
Doplnková domáca liečba

Po diagnostike očného ochorenia prostredníctvom vstupného vyšetrenia následne vášmu dieťaťu nastavíme správnu liečbu. Tá okrem ďalších liečebných postupov zahŕňa aj pravidelnú návštevu nášho centra za účelom precvičovania zraku pomocou súboru cvikov na špeciálnych prístrojoch. Liečba tupozrakosti, škúlenia alebo iných pohybovo-neurologických porúch zraku sa volí individuálne podľa stupňa ochorenia. Liečba tupozrakosti a škúlenia pozostáva z nasledovných krokov:

Okuliarová korekcia

Predpokladom úspešnej liečby týchto očných ochorení je predpis správnej okuliarovej korekcie, ktorú dieťa poctivo nosí podľa pokynov našich detských očných lekárov.

Oklúzna terapia

Spolu s nosením dioptrických okuliarov sa nasadzuje takzvaná oklúzna terapia, počas ktorej sa lepšie vidiace oko prelepí nepriesvitnou očnou nálepkou (okluzorom) a dieťa sa musí pozerať iba slabšie vidiacim okom, čím sa trénuje nielen slabšie vidiace oko, ale aj zrakové centrum v mozgu a okohybné svalstvo. Ak totiž chceme zapojiť slabšie vidiace oko do procesu videnia, mozog sa naň musí spoliehať čo najviac.

Prvé dni oklúznej terapie sú pre dieťa najťažšie. Musí sa naučiť orientovať slabšie vidiacim okom. Začiatok oklúznej terapie si vyžaduje zvýšenú pozornosť rodiča, aby neprišlo k úrazu a aby si dieťa okluzor neodliepalo. Oko sa dieťaťu zalepí okluzorom obvykle približne hodinu po prebudení a odlepí sa približne dve hodiny pred večerným spánkom. Dĺžka oklúznej terapie je veľmi individuálna. Závisí od individuálnych schopností mozgu dieťaťa a od toho, ako dieťa spolupracuje. Niekedy postačí na nápravu 6 týždňov, v iných prípadoch pol roka či rok.

Pravidelné odborné očné cvičenia

Paralelne s oklúznou terapiou je súčasťou liečby aj pravidelná návšteva nášho centra, kde dieťa precvičuje slabšie vidiace oko pomocou súboru cvikov na špeciálnych prístrojoch. Tieto rehabilitačné cvičenia sú podobnou liečbou ako napríklad logopedické cvičenia pri poruchách reči a slúžia na to, aby obe oči vášho dieťaťa videli čo najlepšie, optimálne na sto percent. Tvoria až 70 % úspechu celej liečby. Je nevyhnutné absolvovať ich aj po chirurgickom odstránení extrémneho škúlenia, samotná operácia na vyliečenie nestačí. Deti absolvujú tieto cvičenia v sprievode sestričky, bez prítomnosti rodiča, aby sa mohli na cvičenie lepšie sústrediť.

Všetky cvičenia sú absolútne bezbolestné a sú založené na princípe stimulovania slabšie vidiaceho oka – dieťaťu sa napríklad ukazujú extrémne kontrasty, na ktoré sa musí sústrediť. Väčšina z nich je robená hravou, zábavnou formou. Dĺžka každého cvičenia je prispôsobená trpezlivosti dieťaťa. Jedno cvičenie trvá zhruba 30 minút, počas ktorých sa extrémne stimuluje spojenie medzi okom a zrakovým centrom v mozgu a tiež samotné slabšie vidiace oko.

Doplnková liečba doma

Dieťa si môže videnie precvičovať aj doma pomocou rôznych hier. Odporúčame navliekanie korálok na šnúrku, obkresľovanie či špeciálne hry na iPad-e či počítači. Optimálna dĺžka cvičenia je 20 – 60 minút denne. Čím skôr sa s liečbou tupozrakosti alebo škúlenia začne, tým vyššia je pravdepodobnosť, že dosiahneme stabilnú a dostatočnú zrakovú schopnosť vášho dieťaťa. Po 7. roku života už, žiaľ, terapia často neprinesie želané výsledky. Preto s návštevou nášho detského očného centra nečakajte.

Učíme oči správne pozerať

Tupozraké deti nemajú správne vyvinuté spoje medzi okom a centrálnym zrakovým analyzátorom. Práve pomocou cvičenia sa naši odborníci snažia prinútiť tupozraké oko pracovať intenzívnejšie. Pri škúlení sa snažíme rôznymi cvikmi prinútiť očné svaly prejsť opäť do správnej polohy a pracovať správne. Všetky cvičenia sú absolútne bezbolestné a sú založené na princípe stimulovania slabšie vidiaceho oka. Väčšina z nich je robená hravou, zábavnou formou. Dĺžka každého cvičenia je prispôsobená individuálnemu stavu ochorenia a trpezlivosti dieťaťa.

Tieto špeciálne rehabilitačné cvičenia očí tvoria až 70 % úspechu celej liečby tupozrakosti.

Jednotlivé cviky v našom centre

Liečba na synoptofore

Synoptofor je komplexný prístroj, vďaka ktorému dokážeme odhaliť a liečiť poruchy binokulárneho videnia a svalov okohybného systému. Na synoptofore vyšetrujeme mieru škúlenia a vykonávame s deťmi ortoptické cvičenia.

Campbellov stimulátor

Pri cvičení na Campbellovom zrakovom stimulátore sa dieťa snaží obkresľovať kontúry obrázka, pod ktorým sa točí čiernobiele pozadie. Týmto kontrastom a sústredením sa na jeden bod dochádza k stimulovaniu očí a väzba medzi okom a mozgom sa utužuje.

Prvé dni oklúznej terapie sú pre dieťa najťažšie. Musí sa naučiť orientovať slabšie vidiacim okom. Začiatok oklúznej terapie si vyžaduje zvýšenú pozornosť rodiča, aby neprišlo k úrazu a aby si dieťa oklúzor neodliepalo. Oko sa dieťaťu zalepí okluzorom obvykle približne hodinu po prebudení a odlepí sa približne dve hodiny pred večerným spánkom. Dĺžka oklúznej terapie je veľmi individuálna. Závisí od individuálnych schopností mozgu dieťaťa a od toho, ako dieťa spolupracuje. Niekedy postačí na nápravu 6 týždňov, v iných prípadoch pol roka či rok.

Cheiroskop

Pomocou cvičenia na tomto prístroji určenom na liečbu škúlenia sa dieťa cvičí v spolupráci očí na blízko a trénuje koordináciu oka a ruky. Dieťa obkresľuje obrázok pomocou zrkadla a učí sa pritom zapájať obe oči naraz.

Deti tieto cvičenia absolvujú v sprievode sestričky, bez prítomnosti rodiča, aby sa mohli na cvičenie lepšie sústrediť.

Všetky cvičenia sú absolútne bezbolestné a sú založené na princípe stimulovania slabšie vidiaceho oka – dieťaťu sa napríklad ukazujú extrémne kontrasty, na ktoré sa musí sústrediť. Väčšina z nich je robená hravou, zábavnou formou. Dĺžka každého cvičenia je prispôsobená trpezlivosti dieťaťa. Jedno cvičenie trvá zhruba 30 minút, počas ktorých sa extrémne stimuluje spojenie medzi okom a zrakovým centrom v mozgu a tiež samotné slabšie vidiace oko.

Haidingerov zväzok

Pri správnom pozeraní je dôležitá schopnosť upriamenia pozornosti na jeden bod. Táto centrálna fixácia sa precvičuje aj pomocou Haidingerovho zväzku.

Čím skôr sa s liečbou tupozrakosti a/alebo škúlenia začne, tým vyššia je pravdepodobnosť, že dosiahneme stabilnú a dostatočnú zrakovú schopnosť vášho dieťaťa. Po 7. roku života už, žiaľ, terapia často neprinesie želané výsledky. Preto s návštevou nášho detského očného centra nečakajte.

Maddoxov kríž

Pomocou Maddoxxovho kríža dokážu naši odborníci diagnostikovať skrytú poruchu svalovej rovnováhy u detí a zistiť uhol odchýlky pri poruchách binokulárneho videnia. Meria sa ním miera škúlenia.

Hessov štít (koordinometer)

Tento prístroj nám umožní veľmi detailne vyšetriť poruchy okohybných svalov a dvojitého videnia. Využíva sa pri diagnostike a rehabilitácii strabizmu (škúlenia).

Stereoskop

Stereoskop je špecializovaný cvičebný prístroj, ktorý využívame v našom ortoptickom centre na liečbu strabizmu (škúlenia). Pomocou neho dokážeme cvičiť šírku fúzie.

Svalový trenažér

Svalový trenažér je vhodná liečebná pomôcka pri cvičení očných svalov, ktoré nie sú u detí postihnutých strabizmom dokonale vyvinuté.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice

Pomáhame skvalitňovať život už od roku 1939.

Sme radi, že našou prácou pomáhame liečiť zrak a značne zlepšovať životy mnohých ľudí. Spokojní
a zdraví pacienti sú našou najväčšou odmenou. Každý pacient prichádza s vlastným príbehom
a predstavami, ktoré sa snažíme naplniť.

Veronika Rajek modelka, influencerka Oči sú bránou do duše. Keď však potrebujete operáciu na korekciu zraku, musíte veriť svojmu lekárovi a nahliadnuť do jeho... Čítať viacduše cez jeho vedomosti, zručnosti a odborné znalosti. Očná klinika VESELY, ďakujem za opäť skvelý zrak. #iLASIK
Alexander spokojný klient Na vašej klinike som sa podrobil zákroku na primárny glaukóm v operačnom tíme pod vedením MUDr. Eriky Vodrážkovej. Rád... Čítať viackonštatujem, že aj druhú moju návštevu u vás môžem hodnotiť vysoko pozitívne. Stretol som sa s úplnou ochotou personálu na recepcii, v prostredí kliniky som sa cítil plne komfortne, vstupné vyšetrenie prebehlo v dobrej atmosfére milých sestričiek. Samotný zákrok hodnotím vysoko profesionálne zo strany celého operačného tímu, prostredie na sále bolo perfektné a oceňujem celkový dobrý pocit počas celého pobytu u vás. Veľké poďakovanie z mojej strany patrí MUDr. Vodrážkovej za operačný výkon. Pevne dúfam, že môj problém bol vyriešený aj pre budúce obdobie. Poďakovanie patrí aj vedeniu kliniky, fandím vám všetkým, udržujte si aj naďalej vysoký štandard a dobré meno kliniky k spokojnosti klientov.
Iveta spokojná klientka Veľmi príjemné prostredie, milý personál a naozaj špičkový prístup. Veľká vďaka patrí pánovi doktorovi Veselému. Na klinike... Čítať viac som absolvovala operáciu PRELEX, vďaka ktorej už konečne nepotrebujem žiadne okuliare. 🙂 Ďakujem.
Magdaléna spokojná klientka Veľmi pekne ďakujem celému tímu košickej kliniky a najmä pánovi primárovi Kolesárovi. Veľmi odborný, ľudský, ústretový... Čítať viacprístup všetkých zamestnancov. Operácia sivého zákalu pánom primárom bola dokonalá. Vrelo odporúčam. Ešte raz veľké ďakujem za prinavrátenie zraku.