Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Starostlivosť po operácii

Po operácii sme tu pre vás non-stop

Po laserovej operácii vám vložíme do očí ochranné šošovky, ktoré poslúžia ako priesvitný obväz a budú chrániť povrch očí až do nasledujúceho rána. Po zvyšok dňa vám odporúčame dodržiavať kľudový režim a oddychovať.

Každému pacientovi dávame S.O.S. kontakt na niektorého z našich očných chirurgov, ktorí sú k dispozícii na bezprostrednú telefonickú konzultáciu pre prípad otázok alebo pochybností.

Kontrolné vyšetrenie po operacií

Po všetkých laserových operáciách je potrebné podstúpiť kontrolné vyšetrenie, ktoré absolvujete na druhý deň po zákroku.

Termíny ďalších pooperačných kontrol vám určí váš ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a absolvovanej liečby. Štandardne sa tieto kontroly vykonávajú na našej klinike, no ak bývate ďaleko od niektorého z našich pracovísk, môžete kontrolné vyšetrenie absolvovať u svojho obvodného očného lekára a o výsledkoch nás bezodkladne informovať.

Pooperačná liečba a zotavovanie

Ak po laserovej operácii pociťujete jemnú bolesť alebo pálenie očí, tieto symptómy môžete zmierniť bežne dostupnými liekmi proti bolesti.

Pooperačná liečba nie je náročná, v podstate pozostáva z toho, že si do očí pravidelne aplikujete špeciálne pooperačné kvapky. Dobu užívania kvapiek vám určí váš ošetrujúci lekár.

Obmedzenia po zákroku závisia od toho, aký zákrok ste absolvovali. V prípade akéhokoľvek zákroku však platí, že by ste kvôli riziku vzniku infekcie mali na dobu minimálne dvoch týždňov úplne obmedziť plávanie, kúpanie a pobyt v saune. Na rovnako dlhé obdobie by ste mali vynechať aktivity, pri ktorých hrozí riziko kontaktu a nárazu, ako sú kontaktné športy – box, džudo, karate, basketbal, hádzaná a podobne. Extrémnym športom sa znovu môžete venovať po 4 týždňoch odo dňa operácie. Tieto obmedzenia a ich dĺžka sa môžu individuálne meniť v závislosti od odporúčania a pokynov vášho ošetrujúceho lekára.