Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
veselý očná klinika 3. Generácie

Predoperačné vyšetrenie

Komplexné predoperačné vyšetrenie je vo VESELY | Očná Klinika kľúčom úspechu k zdraviu vašich očí. Choroby a chyby oka sú u každého človeka jedinečné, preto pre dosiahnutie želaného výsledku potrebujeme dôkladne poznať vaše oko. Predoperačné vyšetrenie pozostáva z konzultácie, základného merania pre zistenie dioptrickej chyby (obvykle aj rozkvapkanie očí), merania vnútroočného tlaku a pre potreby laserovej operácie aj zostavenie 3D mapy dioptrickej chyby. Na predoperačné vyšetrenie očí je potrebné sa objednať a vyčleniť si naň dostatok času.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice