Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
Informácie
Príznaky
Liečba
Cena

Tupozrakosť (amblyopia)

Čo je tupozrakosť

Tupozrakosť sa nazýva aj chorobou lenivého oka a postihuje predovšetkým deti. Prejavuje sa na jednom oku, pričom druhé oko má dieťa v poriadku. Je to stav, pri ktorom sa postihnuté oko síce vyvinulo anatomicky správne, ale jeho funkčnosť nie je dokonalá. Príčinou tohto vrodeného ochorenia je škúlenie, vysoký stupeň refrakčnej vady na jednom oku (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus) alebo sivý zákal.

Príznaky tupozkrakosti

Príznakom tupozrakosti je absencia hĺbkového videnia – dieťa sa ťažko orientuje v priestore, nevie odhadnúť vzdialenosti, môže narážať do predmetov alebo zakopávať. Sprievodným javom je preferencia jedného oka.

Tupozrakosť postihuje takmer 4 % detí a spôsobuje ju nedostatočná stimulácia zraku v období, keď sa vyvíja. Deťom s veľmi tupozrakým okom robia problémy kolektívne športy a celkovo pohyb v priestore.

Liečba tupozrakosti

Tupozrakosť je možné liečiť, liečba sa volí podľa stupňa ochorenia. Je však nevyhnutná už v detskom veku, keďže v dospelosti už nie je možné tupozrakosť liečiť. Predpokladom úspešnej liečby je predpis správnej okuliarovej korekcie – okuliarov alebo kontaktných šošoviek, ktoré dieťa poctivo nosí a popritom dôsledne vykonáva aj tzv. ortoptické cviky v ortopticko-pleoptickom centre zamerané na posilnenie slabšieho oka. K liečbe tupozrakosti sa využívajú rozličné metódy, napríklad sa silnejšie oko prekryje okluzorom, aby bolo slabšie oko prinútené viac pracovať a podobne.

Cena od 390 €

Ak máte vy alebo vaše dieťa podozrenie na tupozrakosť, odborníci našej detskej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice