Vyšetrenie
očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia patrí v ordinácii očného lekára medzi kľúčové spôsoby určovania diagnózy pacientov a je neoddeliteľnou súčasťou pravidelnej starostlivosti o zrak. Množstvo očných ochorení možno spoľahlivo odhaliť len pomocou bezbolestného a dôkladného vyšetrenia očného pozadia.

Pri tomto vyšetrení môže lekár skontrolovať očný nerv, makulu (najostrejší bod videnia), sklovec, sietnicu spolu s jemnými žilkami aj jej vonkajšiu časť. Pri vyšetrení očného pozadia sa aplikovaním špeciálnych kvapiek dočasne rozšíri zrenička, vďaka čomu je možné lepšie vyšetriť aj šošovku oka.

Lekár dokáže týmto vyšetrením odhaliť napríklad vekom podmienenú degeneráciu makuly, zmeny na sietnici spôsobené vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou, glaukómové ochorenia, cievne uzávery, diery a trhliny na sietnici alebo zápalové zmeny, odlúpenie sietnice a tumorové ochorenia v oku.

K dôležitosti vyšetrenia očného pozadia prispieva aj skutočnosť, že ním možno odhaliť mnohé ochorenia v takom štádiu, v ktorom sa ešte neprejavili v ich plnom rozsahu. Väčšina závažných očných ochorení sa totiž dá úspešne liečiť iba v počiatočných štádiách.

Vyšetrenie očného pozadia je súčasťou všetkých typov predoperačných vyšetrení, komplexného vyšetrenia, vyšetrenia OCT, vyšetrenia perimetrom aj niektorých špecializovaných očných vyšetrení.

Ako vyšetrenie očného pozadia prebieha?

Celé vyšetrenie trvá približne hodinu. Aby bolo vyšetrenie očného pozadia účinnejšie a dôkladnejšie, lekár vám najskôr aplikuje do očí špeciálne očné kvapky, ktoré rozšíria zrenice, vďaka čomu môže lepšie nahliadnuť do ich vnútra tzv. rozkvapkanie očí.

Niektoré časti očného pozadia je možné vyšetriť aj bez toho, aby bolo nutné rozkvapkávať zreničku, a to tak, že lekár vyšetrí iba centrálnu časť sietnice oka. Takéto vyšetrenie má však iba čiastkovú výpovednú hodnotu, keďže lekár nedokáže skontrolovať všetky vnútorné časti oka. Preto u väčšiny pacientov vykonávame vyšetrenie očného pozadia pomocou rozkvapkania zreničiek, čo spôsobí ich dočasné rozšírenie.

Vyšetrovacie metódy, po rozkvapkaní zreničiek

1. Pri nepriamej oftalmoskopii pomocou takzvanej štrbinovej lampy a šošovky môže oftalmológ pozorovať veľké časti sietnice. Pomocou špeciálneho prístroja je navyše možné vytvoriť trojdimenzionálny obraz štruktúry očného pozadia.

2. Pomocou metódy vyšetrenia kontaktným sklíčkom lekár dokáže vidieť celú sietnicu, dokonca zväčšene. Vyšetrenie sa vykonáva tiež štrbinovou lampou. Povrch oka sa najskôr znecitlivie očnými kvapkami. Očný lekár následne priloží kontaktné sklíčko priamo na povrch oka bez toho, aby ste mali pritom nepríjemný pocit. Týmto vyšetrením vám lekár dokáže skontrolovať aj komorový uhol predného segmentu oka, čo je zásadné pri diagnostike zeleného zákalu.

3. Očný lekár môže analyzovať a fotograficky dokumentovať sietnicu do hlbších vrstiev aj pomocou OCT vyšetrenia. Toto vyšetrenie mu ukáže detaily makuly a zrakového nervu.

Opatrenia po vyšetrení

Rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek spôsobuje dočasne zhoršené videnie na blízko a neschopnosť zaostriť. Pacientom preto neodporúčame približne 3 – 4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

Objednajte sa teraz!

Váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 - Bratislava
+421 52 3211 351 - Poprad
+421 55 2850 636 - Košice

Pomáhame skvalitňovať život už od roku 1939.

Sme radi, že našou prácou pomáhame liečiť zrak a značne zlepšovať životy mnohých ľudí. Spokojní
a zdraví pacienti sú našou najväčšou odmenou. Každý pacient prichádza s vlastným príbehom
a predstavami, ktoré sa snažíme naplniť.

Alexander spokojný klient Na vašej klinike som sa podrobil zákroku na primárny glaukóm v operačnom tíme pod vedením MUDr. Eriky Vodrážkovej.
Iveta spokojná klientka Veľmi príjemné prostredie, milý personál a naozaj špičkový prístup. Veľká vďaka patrí pánovi doktorovi Veselému.
Magdaléna spokojná klientka Veľmi pekne ďakujem celému tímu košickej kliniky a najmä pánovi primárovi Kolesárovi.
Mirka Partlová herečka Keď som začala žmúriť, povedala som si, že je to asi tlakom. 🙂 Keď som prestala vidieť predmety, povedala som si, to je asi vekom.