Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Vysoký očný tlak – príčiny, príznaky, liečba

Vysoký očný tlak – príčiny, príznaky a ako znížiť jeho vysoké hodnoty

Okrem krvného tlaku, ktorý v tele súvisí so srdcovo-cievnymi záležitosťami, rozoznávame v oftalmológii tiež očný, resp. vnútroočný tlak. Ten je prejavom rovnováhy medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Vďaka nemu si oko zachováva svoj stály tvar a integritu očného prostredia. Vysoké hodnoty očného tlaku môžu viesť k poškodeniu zrakového nervu a glaukómovým ochoreniam. Vnútroočný tlak ako pojem používaný v oftalmológii je veľmi významným klinickým faktorom, pretože jeho udržiavanie v normálnych, fyziologických hodnotách je dôležité pre správnu funkciu oka a zachovanie neporušeného videnia. Význam očného tlaku by sa dal prirovnať ku krvnému tlaku, ktorého zvyšovanie alebo znižovanie, ako je všeobecne známe, môže mať pre človeka nepríjemné následky.

Funkcia očného tlaku v rámci zraku

Oko človeka je neustále zaťažované veľkou silou okohybných svalov a tiež pohybom očných viečok. Očný tlak slúži na to, aby pomáhal udržiavať očnú guľu v jej stabilnom tvare a chránil oko pred deformáciami. Zároveň pomáha predchádzať opuchom, a to tým, že uvoľňuje tekutinu, ktorá obsahuje odpadové metabolity a vracia sa späť do krvného obehu. Pri zníženej tvorbe vnútroočnej tekutiny alebo jednoduchšom odtoku vnútroočný tlak klesá. Nadmerná tvorba tekutiny alebo nedostatočná priechodnosť odtokových kanálikov, naopak, vedie k vysokému očnému tlaku.

Príčiny a príznaky vysokého očného tlaku

Rozpätie, v ktorom sa pohybujú hodnoty očného tlaku, je pomerne veľké. Pri zdravých očiach je to od 10 až do 21 mmHg. Ráno, krátko po prebudení, býva zvyčajne jeho hodnota najvyššia, následne má klesajúcu tendenciu. Približne 20 % ľudí však môže mať najvyššiu hodnotu tlaku večer alebo dosahujú dve maximá za deň. Vtedy je ideálne, ak je možné zmerať tlak v rôznych časoch počas dňa. Všetky hodnoty nad 21 mmHG je možné považovať za podozrivé a potrebné odborne vyšetriť.

Zvýšený vnútroočný tlak môže byť spôsobený

  • okulárnou (očnou) hypertenziou – pri tomto ochorení nedochádza k poškodeniu nervu, je potrebné pravidelné sledovanie, nie vždy je nutná liečba
  • glaukómom – ide o ochorenie zrakového nervu a vyžaduje si liečbu
Sledovanie a meranie očného tlaku je veľmi dôležité v prípade pacientov s glaukómom (zelený zákal), keďže práve vysoký očný tlak predchádza jeho vzniku. Glaukóm je nebezpečný v tom, že môže viesť k trvalému a nenávratnému oslepnutiu. Znížený vnútroočný tlak zas môže spôsobiť deformáciu očnej gule. Meranie hodnôt očného tlaku v rámci prevencie pomáha odhaliť alebo predísť ďalším očným ochoreniam.   Vnutroocny tlak

Meranie hodnôt očného tlaku

Tonometria, ako sa meranie očného tlaku odborne nazýva, je vyšetrenie patriace k základným oftalmologickým vyšetrovacím metódam. Vnútroočný tlak sa v zdravotníctve meria už mnoho rokov a využívajú sa na to rôzne metódy v závislosti od toho, aké prístroje sú na meranie použité. Pre pacienta je najpríjemnejšie a najmenej stresujúce, ak sa vyšetruje bezkontaktným meraním, pri ktorom nedochádza k tlaku na rohovku oka. Takéto prístroje sú založené na princípe prúdiaceho vzduchu. Pri kontaktných metódach dochádza k priamemu dotyku prístroja s očnou rohovkou v jej strede, pričom rohovku je potrebné lokálne znecitlivieť. Pri takýchto meraniach je určitá možnosť, že dôjde k chybám merania – či už neúmyselným pohybom pacienta alebo z dôvodu abnormálneho zakrivenia rohovky pri vysokom astigmatizme.

Normálne hodnoty vnútroočného tlaku

Za normálny očný tlak sa považuje taký, ktorý nespôsobuje poškodzovanie zrakového nervu a zachováva stálosť vnútorného prostredia oka. Za normálny očný tlak sa považuje rozpätie hodnôt od 10 do 21 mmHg a v priebehu dňa kolíše aj o 5 mmHg, pričom ráno býva najvyšší.

Čo ovplyvňuje hodnoty očného tlaku?

Na hodnoty vnútroočného tlaku pôsobí viacero faktorov. Patrí medzi ne vek, kardiovaskulárne faktory, životný štýl, stres, alkohol, fajčenie, cvičenie a námaha.

Ako znížiť hodnoty očného tlaku?

Preukázalo sa napríklad, že cvičenie, paradoxne, dokáže očný tlak dočasne znížiť. Vypitie veľkého množstva tekutín naraz a v krátkom čase môže tiež spôsobiť výkyvy očného tlaku. Vplyv na očný tlak má aj poloha tela – pri ležaní sa môže zvýšiť až o 6 mmHg.   Meranie hodnot ocneho tlaku

Vnútroočný tlak a prejavy ochorenia

Očný tlak je významným ukazovateľom miery závažnosti ochorenia, ktoré sa nazýva zelený zákal alebo glaukóm. Vyšetrenie je vždy doplnené zmapovaním celého zorného poľa pomocou vyšetrenia na perimetri a stavu zrakového nervu, pretože u niektorých druhov glaukómu nemusia hodnoty očného tlaku dosahovať patologické čísla ani v pokročilejšom štádiu. Pri očnej hypertenzii je zas vnútroočný tlak zvýšený, ale prejavy glaukómu nie sú prítomné. Tak ako môže mať rôzne príčiny a príznaky, takisto môže mať vysoký očný tlak rôzne prejavy a pacient o svojom ochorení spočiatku vôbec nemusí vedieť.

Ako sa prajavuje zvýšený vnutroočný tlak?

Najčastejším prejavom je občasné začervenanie a pobolievanie očí. Vysoké hodnoty tlaku už majú dramatické prejavy, akými sú časté bolesti hlavy, napínanie na zvracanie, zhoršené videnie a vnímanie rôznych svetelných fenoménov, postupné výpadky v zornom poli. Ku vzniku glaukómu prispieva aj genetická dispozícia. Ide však o multifaktoriálne ochorenie, na ktoré má vplyv aj vyšší vek, vysoký alebo nízky krvný tlak, krátkozrakosť a tiež cukrovka.

Vplyv medikamentóznej liečby na vnutroočný tlak

Za rizikové s negatívnym vplyvom na hodnoty vnutroočného tlaku sa považuje aj dlhodobé užívanie očných a inhalačných kortikoidov. Vhodné je preto pravidelne merať a sledovať hodnoty vnútroočného tlaku a vždy zvoliť vhodnú liečbu v podobe antiglaukomatík alebo liekov, ktoré fungujú na princípe zníženia tlaku. Dnes už existujú očné kvapky, ktoré sa kvapkajú iba raz za deň, čo je pre pacientov s vysokými hodnotami očného tlaku pohodlnejšie. Ak aplikácia kvapiek u pacienta nezaberá, naši odborníci vykonajú chirurgickú alebo laserovú operáciu očí. Pacienti s rizikovými faktormi glaukómu by mali určite absolvovať odborné vyšetrenie už vo veku okolo 35 rokov.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice