Vyšetrenie OCT

Diagnostika sietnice pomocou OCT

Na našej klinike vykonávame aj diagnostiku sietnice, ktorá je dôležitá pre včasné odhalenie závažných interných aj očných ochorení. Jednoduchým vyšetrením pomocou OCT prístroja (optického koherenčného tomografu) vám vieme rýchlo, bezbolestne a bez dotyku oka vyšetriť hrúbku sietnice, zmeny v jej štruktúre a nazrieme aj do tej najmenšej vrstvy oka.

Mnohé ochorenia sa totiž prejavia práve zmenou hrúbky sietnice. Najčastejšie sú to závažnejšie ochorenia očného pozadia, ktoré sa najskôr prejavujú zmenou hrúbky sietnice a až výrazne neskôr prichádza k zmene videnia, a teda aj k badateľným symptómom.

Pri zelenom zákale sa napríklad sietnica stenší, naopak, diabetici majú sietnicu hrubšiu. Aj ochorenie žltej škvrny (najostrejší bod videnia) alebo pečeňové škvrny na očnom pozadí je možné pomocou tohto vyšetrenia rýchlo odhaliť.

Čo všetko odhalí OCT vyšetrenie sietnice?

Optický koherenčný tomograf (OCT) poskytuje aj diagnostické vyšetrenie nasledovných častí oka:

  • makula
  • vrstvy nervových vlákien
  • slepá škvrna

Informácie získané pomocou OCT vyšetrenia vytvárajú obrazy vrstiev sietnice vo vysokej kvalite a rozlíšení a poskytujú tak kompletný náhľad na prierez štruktúry sietnice a tkaniva. Výsledok merania predstavuje dáta, ktoré sú pre našich odborníkov potrebné, aby dokázali diagnostikovať a navrhnúť liečbu glaukómového alebo sietnicového ochorenia.

Hlavné ochorenia, ktoré sa zvyknú diagnostikovať za pomoci OCT vyšetrenia, sú:

Objednajte sa teraz!

Váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 - Bratislava
+421 52 3211 351 - Poprad
+421 55 2850 636 - Košice

Pomáhame skvalitňovať život už od roku 1939.

Sme radi, že našou prácou pomáhame liečiť zrak a značne zlepšovať životy mnohých ľudí. Spokojní
a zdraví pacienti sú našou najväčšou odmenou. Každý pacient prichádza s vlastným príbehom
a predstavami, ktoré sa snažíme naplniť.

Alexander spokojný klient Na vašej klinike som sa podrobil zákroku na primárny glaukóm v operačnom tíme pod vedením MUDr. Eriky Vodrážkovej.
Iveta spokojná klientka Veľmi príjemné prostredie, milý personál a naozaj špičkový prístup. Veľká vďaka patrí pánovi doktorovi Veselému.
Magdaléna spokojná klientka Veľmi pekne ďakujem celému tímu košickej kliniky a najmä pánovi primárovi Kolesárovi.
Mirka Partlová herečka Keď som začala žmúriť, povedala som si, že je to asi tlakom. 🙂 Keď som prestala vidieť predmety, povedala som si, to je asi vekom.