Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644
Informácie
Príznaky
Liečba
Cena

Zelený zákal

Čo je zelený zákal - glaukóm

Zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm, je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému a nenávratnému poškodzovaniu zrakového nervu vplyvom zvýšeného vnútroočného tlaku, a tým k výpadkom v zornom poli. Môže viesť až k slepote.

Zelený zákal je typický pre ľudí vo vyššom veku, no môže sa vyskytovať aj u mladých ľudí. Vo zvýšenej miere postihuje chorých na cukrovku a ľudí, ktorí majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze. Nebezpečenstvo tohto ochorenia spočíva v jeho nenápadnom, bezbolestnom nástupe, postupom času sa však môže výrazne zhoršovať. Počet ľudí, ktorí oslepli v dôsledku neliečeného zeleného zákalu, dnes dosahuje až 8,4 milióna.

Zelený zákal / Glaukóm rozdeľujeme na:

• primárny glaukóm s otvoreným uhlom
• primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
• sekundárny glaukóm – vzniká vplyvom iných očných alebo celkových ochorení (napríklad očné zápaly, tumory, trombóza alebo embólia sietnicových ciev či diabetes) alebo pod vplyvom užívania liekov (napríklad kortikosteroidov)
• vrodený (juvenilný) glaukóm – vzniká skoro po narodení, viac sa vyskytuje v rozvojových krajinách

Príznaky glaukómu

Normálny očný tlak sa pohybuje od 10 do 21 mmHg a v priebehu dňa kolíše aj o 5 mmHg, pričom ráno býva najvyšší. Pri stanovení diagnózy glaukómového ochorenia lekár posudzuje viacero parametrov, napr. hrúbku rohovky, exkaváciu zrakového nervu a jeho vitalitu, výsledky vyšetrenia OCT a perimetra. Dôvodom je fakt, že k poškodeniu zrakového nervu môže dôjsť aj pri normálnych hodnotách očného tlaku – to nazývame normotenzný glaukóm.

Poškodenie spôsobené zeleným zákalom je vo väčšine prípadov nenapraviteľné a v následnom priebehu ochorenia sú symptómy oveľa citeľnejšie.

Zeleny zakal, prejavy a liecba glaukomu

Zelený zákal sa prejavuje:

• zúžením zorného poľa zvonku smerom dnu
• stratou zrakovej ostrosti a kontrastu (pri niektorých formách zeleného zákalu)
• zvýšenou svetloplachosťou a vnímaním farebných kruhov okolo svetla
• náhlou a dočasnou stratou zraku (glaukómový infarkt)

Najrizikovejšími faktormi zeleného zákalu sú vek a genetická predispozícia, preto je dôležitá prevencia a včasná diagnostika ochorenia. Bez odbornej liečby môže zelený zákal viesť až k úplnej a trvalej strate zraku. Zelený zákal pomáha odhaliť meranie vnútroočného tlaku, odporúčame ho vykonávať počas preventívnych prehliadok od 40. roku života.

Liečba zeleného zákalu / glaukómu

Presná príčina vzniku glaukómového ochorenia nie je dosiaľ úplne známa a toto ochorenie nie je možné vyliečiť. Stratený zrak v dôsledku zeleného zákalu, žiaľ, nie je možné prinavrátiť. Práve preto je včasná diagnostika a nasadenie správnej liečby, ktorá dokáže oddialiť progresiu zeleného zákalu, veľmi dôležitá pre každého z nás.

1

Konzervatívna liečba zeleného zákalu - kvapkami

Zelený zákal sa najčastejšie lieči špeciálnymi kvapkami, ktoré aplikujete raz alebo viackrát denne do spojovkového vaku, čím dochádza k zníženiu očného tlaku. Existuje množstvo rozličných kvapiek, čo umožňuje lekárom nájsť pre každého pacienta typ vhodný pre jeho špecifický prípad. Dôležité je však dodržiavať režim a dbať na dlhodobé a pravidelné aplikovanie kvapiek, pretože výkyvy očného tlaku rýchlo vedú k poškodeniu nervových vlákien v oku.

Ak nie je možné nastaviť ideálny a stabilný očný tlak, odporúčame ďalšie riešenie, ktorým je chirurgický operačný zákrok.

2

Chirurgický zákrok

Väčšinou je to posledná možnosť liečby zeleného zákalu a je rezervovaná pre pacientov, ktorých očný tlak „neposlúcha“. Hovoríme o zákroku trabekulektómia (operácia zeleného zákalu), pri ktorom sa chirurgicky vytvorí malý otvor medzi prednou komorou oka a bielkom, ktorý umožní odtok komorovej vody a následne zníži zvýšený vnútroočný tlak.

Liečba už od 120 €

Pokiaľ máte podozrenie na zelený zákal aj vy, kontaktujte nás. Odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice