Informácie
Príznaky
Liečba
Cena

Zelený zákal

Čo je zelený zákal - glaukóm

Zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm, je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému a nenávratnému poškodzovaniu zrakového nervu vplyvom zvýšeného vnútroočného tlaku, a tým k výpadkom v zornom poli. Môže viesť až k slepote.

Zelený zákal je typický pre ľudí vo vyššom veku, no môže sa vyskytovať aj u mladých ľudí. Vo zvýšenej miere postihuje chorých na cukrovku a ľudí, ktorí majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze. Nebezpečenstvo tohto ochorenia spočíva v jeho nenápadnom, bezbolestnom nástupe, postupom času sa však môže výrazne zhoršovať. Počet ľudí, ktorí oslepli v dôsledku neliečeného zeleného zákalu, dnes dosahuje až 8,4 milióna.

Zelený zákal / Glaukóm rozdeľujeme na:

• primárny glaukóm s otvoreným uhlom
• primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
• sekundárny glaukóm – vzniká vplyvom iných očných alebo celkových ochorení (napríklad očné zápaly, tumory, trombóza alebo embólia sietnicových ciev či diabetes) alebo pod vplyvom užívania liekov (napríklad kortikosteroidov)
• vrodený (juvenilný) glaukóm – vzniká skoro po narodení, viac sa vyskytuje v rozvojových krajinách

Príznaky glaukómu

Normálny očný tlak sa pohybuje od 10 do 21 mmHg a v priebehu dňa kolíše aj o 5 mmHg, pričom ráno býva najvyšší. Pri stanovení diagnózy glaukómového ochorenia lekár posudzuje viacero parametrov, napr. hrúbku rohovky, exkaváciu zrakového nervu a jeho vitalitu, výsledky vyšetrenia OCT a perimetra. Dôvodom je fakt, že k poškodeniu zrakového nervu môže dôjsť aj pri normálnych hodnotách očného tlaku – to nazývame normotenzný glaukóm.

Poškodenie spôsobené zeleným zákalom je vo väčšine prípadov nenapraviteľné a v následnom priebehu ochorenia sú symptómy oveľa citeľnejšie.

Zeleny zakal, prejavy a liecba glaukomu

Zelený zákal sa prejavuje:

• zúžením zorného poľa zvonku smerom dnu
• stratou zrakovej ostrosti a kontrastu (pri niektorých formách zeleného zákalu)
• zvýšenou svetloplachosťou a vnímaním farebných kruhov okolo svetla
• náhlou a dočasnou stratou zraku (glaukómový infarkt)

Najrizikovejšími faktormi zeleného zákalu sú vek a genetická predispozícia, preto je dôležitá prevencia a včasná diagnostika ochorenia. Bez odbornej liečby môže zelený zákal viesť až k úplnej a trvalej strate zraku. Zelený zákal pomáha odhaliť meranie vnútroočného tlaku, odporúčame ho vykonávať počas preventívnych prehliadok od 40. roku života.

Liečba zeleného zákalu / glaukómu

Presná príčina vzniku glaukómového ochorenia nie je dosiaľ úplne známa a toto ochorenie nie je možné vyliečiť. Stratený zrak v dôsledku zeleného zákalu, žiaľ, nie je možné prinavrátiť. Práve preto je včasná diagnostika a nasadenie správnej liečby, ktorá dokáže oddialiť progresiu zeleného zákalu, veľmi dôležitá pre každého z nás.

1

Konzervatívna liečba zeleného zákalu - kvapkami

Zelený zákal sa najčastejšie lieči špeciálnymi kvapkami, ktoré aplikujete raz alebo viackrát denne do spojovkového vaku, čím dochádza k zníženiu očného tlaku. Existuje množstvo rozličných kvapiek, čo umožňuje lekárom nájsť pre každého pacienta typ vhodný pre jeho špecifický prípad. Dôležité je však dodržiavať režim a dbať na dlhodobé a pravidelné aplikovanie kvapiek, pretože výkyvy očného tlaku rýchlo vedú k poškodeniu nervových vlákien v oku.

Ak nie je možné nastaviť ideálny a stabilný očný tlak, odporúčame ďalšie riešenie, ktorým je chirurgický operačný zákrok.

2

Chirurgický zákrok

Väčšinou je to posledná možnosť liečby zeleného zákalu a je rezervovaná pre pacientov, ktorých očný tlak „neposlúcha“. Hovoríme o zákroku trabekulektómia (operácia zeleného zákalu), pri ktorom sa chirurgicky vytvorí malý otvor medzi prednou komorou oka a bielkom, ktorý umožní odtok komorovej vody a následne zníži zvýšený vnútroočný tlak.

Liečba už od 120 €

Pokiaľ máte podozrenie na zelený zákal aj vy, kontaktujte nás. Odborníci našej očnej kliniky vám na základe svojich dlhoročných skúseností ochotne poskytnú svoje rady.

Objednajte sa teraz!

Váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 - Bratislava
+421 52 3211 351 - Poprad
+421 55 2850 636 - Košice