Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Operácia
sietnice

Liečba poškodenej sietnice

Operácia očnej sietnice

Dôležitým faktorom pri liečbe ochorení sietnice je odborná znalosť a skúsenosti očného lekára. Ochorenia sietnice je možné odstrániť operáciou, dokonca natrvalo. Možnosti modernej medicíny sa v posledných rokoch výrazne pohli vpred, a to aj v oblasti liečby sietnicových ochorení.

Najčastejšie ochorenia sietnice

Sietnica je tenučká vrstva svetlocitlivých buniek, ktorá zvnútra vystiela naše oko. Nachádzajú sa v nej bunky – fotoreceptory, ktorých úlohou je zachytiť svetelný vnem a transportovať ho očným nervom ďalej do mozgu. Aby človek videl dobre, je nevyhnutné, aby bola sietnica zdravá a všetky jej vrstvy neporušené. Aj v prípade sietnice však poznáme niekoľko ochorení. V prípade každého jedného z nich platí, že čím skôr vyhľadáte očného lekára, tým väčšiu šancu máte na rýchle a úspešné uzdravenie. Najčastejšie ochorenia sietnice sú:

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je poškodenie sietnice ako následok cukrovky. Dochádza pri nej k poškodeniu malých ciev na sietnici v rôznom rozsahu – od ich presakovania vplyvom poškodeného endotelu, cez porušenie bariérovej funkcie sietnice, až po ukladanie tukových látok z plazmy v sietnici. Diabetická retinopatia často vzniká a prebieha nepozorovane, hoci môže viesť až k slepote. U pacientov trpiacich cukrovkou I. typu sa zmeny na sietnici vyskytujú až o 40 % častejšie než u pacientov s cukrovkou II. typu. Diabetická retinopatia sa môže vyskytovať aj pri nekomplikovanej cukrovke, bez príznakov a bezbolestne. Preto je nevyhnutná prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktoré je miestom najostrejšieho videnia v oku. Približne 80 % prípadov tvorí suchá forma, pri ktorej prichádza k poklesu funkcie receptorov až po ich odumieranie. Druhou formou VPDM je vlhká forma – v tomto prípade sa tvoria pod sietnicou cievky, ktoré presakujú (často až krvácajú). Príčina ochorenia ešte stále nie je známa, ale predpokladá sa efekt viacerých faktorov, akými sú vek, slnečné žiarenie, genetika, spôsob života, strava či fajčenie.

Hypertenzná retinopatia

Pod týmto pojmom rozumieme súbor chronických cievnych zmien na očnom pozadí, ktoré vznikajú následkom vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie k spazmom ciev, pri náhlom a vysokom zvýšení tlaku až k presakovaniu tekutiny mimo cievy do sietnice alebo do sklovca. Najlepšou prevenciou sú pravidelné kontroly u očného lekára s vyšetrením očného pozadia.

Cievne oklúzie

Sú spôsobené poruchou cievneho prietoku buď v žilách alebo artériách sietnice. Podľa toho ich aj rozdeľujeme na venózne a arteriálne. Arteriálne oklúzie vznikajú upchatím artérie embolom – teda úlomkom, ktorý sa uvoľní z väčších ciev v tele a krvným obehom je unášaný, až kým sa nezastaví v tých najtenších cievach, ktoré máme v sietnici alebo napríklad v mozgu. Venózne oklúzie sú spôsobené zúžením alebo úplným upchatím vény v sietnici. Tým dochádza k poruche odtoku krvi zo sietnice do krvného obehu a krv sa hromadí v sietnici. Dochádza k presakovaniu tekutiny a tvorbe edému (opuchu) a malých infarktov.

Odstráňte ochorenia sietnice operáciou natrvalo.

Liečebné metódy pre ochorenia sietnice

A

Diabetická retinopatia

Liečba tohto ochorenia priamo súvisí so stupňom poškodenia sietnice a nastavením cukrovky. Je dôležité, aby ste dbali na správnu hladinu krvného cukru, stravovacie návyky a vzdali sa alkoholu a cigariet. Momentálne dostupná liečba však umožňuje priebeh choroby len spomaliť alebo v lepšom prípade zastaviť. Medzi metódy liečby diabetickej retinopatie patria:

1. Laserová koagulácia sietnice, ktorá je indikovaná pri novotvorbe „chorých“ ciev, pričom vytvára jazvičky na sietnici, čím znižuje tvorbu týchto ciev.

2. Intravitreálne injekcie sa používajú pri edéme makuly (opuchu bodu najostrejšieho videnia); ide o bezbolestný a krátky ambulantný zákrok, ktorý zlepšuje zrakovú ostrosť.

3. Operácia (vitrektómia) je určená pre pokročilé nálezy na sietnici, pri krvácaniach do sklovca alebo pri odlúpení sietnice.

B

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Liečba suchej formy VPDM momentálne neexistuje. Pacientom odporúčame doplniť stravu o výživové preparáty bohaté na luteín a xeaxanthín, omega 3-nenasýtené mastné kyseliny, chrániť sa pred slnečným žiarením a celkovo dbať na zdravú životosprávu.

Vlhká forma VPDM sa lieči podaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka. Je to protilátka proti endotelovému rastovému faktoru, ktorá potlačí tvorbu ciev a umožňuje vstrebať opuch. Ide o krátky ambulantný operačný výkon, ktorý je úplne bezbolestný a napomáha zlepšiť ostrosť videnia.

Dnes sa liečba PDT (fotodynamická terapia) využíva už málo. Jej charakteristikou je podanie fotosensibilizujúcej látky do krvného obehu a následné ožiarenie sietnice laserom.

C

Hypertenzná retinopatia

Liečba predstavuje dosiahnutie normálnych hodnôt krvného tlaku – vďaka tomu môže dôjsť až k úplnému vymiznutiu nálezu na sietnici. Kontroly očného pozadia sú preto vhodné aj ako kontroly dobrej terapie krvného tlaku.

D

Cievne oklúzie

V prípade týchto ochorení by mal pacient okamžite vyhľadať očného lekára.

Niekedy pomôže masáž bulbu alebo lieky na riedenie krvi. Žiaľ, arteriálne oklúzie sú spojené so zlou prognózou a k zlepšeniu videnia dochádza v podstate len pri neúplných embóliách.

Venózne oklúzie sa liečia laserovou koaguláciou sietnice alebo podávaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka, prípadne kombináciou oboch. Ako doplnková liečba sa využíva „nariedenie“ krvi opakovanými infúziami.

Ako bude vaša liečba ochorenia sietnice prebiehať?

1Vstupné vyšetrenie

Na úvod podstúpite komplexné vstupné vyšetrenie, ktorého cieľom je získať čo najviac údajov a informácií nielen o vašich očiach, ale aj o vašom životnom štýle, zvykoch, záľubách, potrebách a predstavách o výsledku zákroku.

Samotné vyšetrenie trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je kontrola zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola očného pozadia. Zároveň absolvujete aj niekoľko špecializovaných vyšetrení. Vďaka týmto meraniam naši lekári určia, aký liečebný postup je najbezpečnejší na odstránenie vášho očného ochorenia.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ich našim špecialistom položiť. Ochotne vám všetko vysvetlia, aby ste boli čo najviac informovaní a operáciu podstúpili s dobrým pocitom. Váš pocit bezpečia a dôvera sú pre nás dôležité.

2Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek. To spôsobuje dočasné zhoršené videnie nablízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3 – 4 hodiny po vyšetrení šoférovať. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

3Operácia

Pri operácii sietnice sa na našej očnej klinike zdržíte približne dve hodiny. Najprv vám ešte raz vykonáme všetky základné očné vyšetrenia, aby sme vylúčili akékoľvek akútne očné ochorenia. Ak sú všetky výsledky ideálne, podstúpite prípravu na zákrok.

Presný priebeh zákroku závisí od zvolenej liečby (uvedené vyššie).

4Nonstop S.O.S. kontakt

Po zákroku dostanete od nás S.O.S. kontakt na niektorého z našich očných chirurgov, ktorý vám bude k dispozícii na telefonickú konzultáciu v prípade otázok či pochybností.

5Kontrolné vyšetrenia po zákroku

Po všetkých očných operáciách je potrebné absolvovať kontrolné vyšetrenie. Termíny pooperačných kontrol stanovuje ošetrujúci lekár individuálne podľa štádia ochorenia a druhu podstúpenej liečby. Obmedzenia po zákroku sa môžu individuálne meniť podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice

Pomáhame skvalitňovať život už od roku 1939.

Sme radi, že našou prácou pomáhame liečiť zrak a značne zlepšovať životy mnohých ľudí. Spokojní
a zdraví pacienti sú našou najväčšou odmenou. Každý pacient prichádza s vlastným príbehom
a predstavami, ktoré sa snažíme naplniť.

Veronika Rajek modelka, influencerka Oči sú bránou do duše. Keď však potrebujete operáciu na korekciu zraku, musíte veriť svojmu lekárovi a nahliadnuť do jeho... Čítať viacduše cez jeho vedomosti, zručnosti a odborné znalosti. Očná klinika VESELY, ďakujem za opäť skvelý zrak. #iLASIK
Alexander spokojný klient Na vašej klinike som sa podrobil zákroku na primárny glaukóm v operačnom tíme pod vedením MUDr. Eriky Vodrážkovej. Rád... Čítať viackonštatujem, že aj druhú moju návštevu u vás môžem hodnotiť vysoko pozitívne. Stretol som sa s úplnou ochotou personálu na recepcii, v prostredí kliniky som sa cítil plne komfortne, vstupné vyšetrenie prebehlo v dobrej atmosfére milých sestričiek. Samotný zákrok hodnotím vysoko profesionálne zo strany celého operačného tímu, prostredie na sále bolo perfektné a oceňujem celkový dobrý pocit počas celého pobytu u vás. Veľké poďakovanie z mojej strany patrí MUDr. Vodrážkovej za operačný výkon. Pevne dúfam, že môj problém bol vyriešený aj pre budúce obdobie. Poďakovanie patrí aj vedeniu kliniky, fandím vám všetkým, udržujte si aj naďalej vysoký štandard a dobré meno kliniky k spokojnosti klientov.
Iveta spokojná klientka Veľmi príjemné prostredie, milý personál a naozaj špičkový prístup. Veľká vďaka patrí pánovi doktorovi Veselému. Na klinike... Čítať viac som absolvovala operáciu PRELEX, vďaka ktorej už konečne nepotrebujem žiadne okuliare. 🙂 Ďakujem.
Magdaléna spokojná klientka Veľmi pekne ďakujem celému tímu košickej kliniky a najmä pánovi primárovi Kolesárovi. Veľmi odborný, ľudský, ústretový... Čítať viacprístup všetkých zamestnancov. Operácia sivého zákalu pánom primárom bola dokonalá. Vrelo odporúčam. Ešte raz veľké ďakujem za prinavrátenie zraku.