Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Čo je astigmatizmus – charakteristika, testy a liečba

Čo je astigmatizmus – charakteristika, testy a liečba

Zrak – ako jeden zo základných ľudských vnemov – potrebujeme k vykonávaniu bežných činností. Ak nie je stopercentný, máme problém. Jednou z najčastejších porúch videnia je astigmatizmus. Okrem dospelých sa táto porucha prejavuje aj u detí a spája sa so vznikom iných ochorení oka. Ako sa dá s astigmatizmom bojovať a ako sa dá liečiť?

Definícia astigmatizmu

Za týmto komplikovaným a nevysloviteľným názvom sa skrýva nerovnomerné zakrivenie očnej rohovky, ktorá by správne mala byť guľatá, ale pri tomto ochorení je zakrivená do oválnej formy – akejsi futbalovej šišky. Následkom toho sa lúče svetla na sietnici lámu inak ako by sa mali a nespájajú sa v jednom bode. To je dôvod, prečo človek trpiaci astigmatizmom vidí rozostrene. Niet preto divu, že toto ochorenie sa môže objavovať zároveň s ďalším ochorením oka – ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou. Astigmatizmus je vrodená chyba. Často však o nej ani nevieme, preto sa diagnostikuje až v dospelom veku. Dá sa však zistiť už v detskom veku a ak je zakrivenie rohovky priveľké, lekár vie chybu pri vyšetrení „namerať“ v cylindrických dioptriách a predpisuje okuliare na korekciu tejto chyby.

Prejavy astigmatizmu

Astigmatizmus sa prejavuje rôzne, záleží najmä na veľkosti refrakčnej chyby. Zatiaľčo nízka chyba v podstate neovplyvňuje videnie, väčšia už má vplyv na ostrosť nášho videnia, kontrasty či dokonca spôsobuje deformovaný obraz (napríklad si mýlime písmená a čísla, ktoré sa podobajú). Problémy môžu byť aj v priestorovej orientácii. Astigmatizmus sprevádzajú aj bolesti hlavy, škúlenie či zlé videnia v noci a za šera.

Ako na problémy s astigmatizmom

Existuje viacero spôsobov. Jedným z nich sú okuliare s cylindrickými dioptriami, ktoré majú tzv. tórické šošovky korigujúce dopad svetelných lúčov na sietnicu. Ďalšími možnosťami sú kontaktné šošovky či stále populárnejšie operácie očí – laserové aj vnútroočné. Aby sa dosiahla rovnaká korekcia dopadu svetelných lúčov ako pri okuliaroch s cylindrickými dioptriami, kontaktné šošovky musia byť správne nasadené a tiež orientované. Ale pozor – okuliare ani šošovky chybu neodstraňujú (iba naprávajú jej prejavy), na to už slúžia operačné zákroky.

Astigmatizmus odhalí test

Samozrejme, na každé riešenie, vrátane toho operačného, treba najskôr absolvovať dôkladné vyšetrenie očí. Až pri jeho komplexnom otestovaní (zraková ostrosť, hrúbka a zakrivenie rohovky, šírka zrenice, binokulárne videnie) sa vie lekár najlepšie rozhodnúť pre správnu metódu liečby. Vyšetruje sa aj vnútroočné prostredie – pozadia oka vrátane sietnice. Očný lekár môže dôkladne skontrolovať jej vnútorný stav pomocou špeciálnych kvapiek, ktoré vám rozšíria zrenice. Toto vyšetrenie trvá vďaka týmto kvapkám dlhšie – pripravte sa na jednu až dve hodiny v ordinácii a čakárni (kvapky totiž musia „zabrať“ a zrenicu rozšíriť, čo trvá určitý čas). Rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek spôsobuje dočasne zhoršené videnie na blízko, neschopnosť zaostriť a oko je veľmi citlivé na svetlo. Preto pacientom neodporúčame približne 3 – 4 hodiny po vyšetrení šoférovať a v prípade potreby si zabezpečiť odvoz. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne.

Operačné zákroky

Pokiaľ ide o operácie, vnútroočné operácie sa odporúčajú pacientom, ktorí majú ťažšiu formu astigmatizmu – teda kombinovanú s iným ochorením (napríklad zákalom) a tiež pacientom nad 45 rokov. Chirurg najskôr z oka odstráni prirodzenú šošovku a aplikuje do oka umelú vnútornú šošovku, ktorá nahradí tú prirodzenú a následne koriguje svetelné lúče tak, aby bolo videnie trvalo ostré a jasné. Operácia šošovky metódou PRELEX alebo FemtoPRELEX je rýchly a bezbolestný zákrok. Pri laserových zákrokoch sa laserovým lúčom upraví zakrivenie rohovky tak, aby svetelné lúče dopadali na sietnicu správne a aby človek videl ostro. Spoločne s astigmatizmom sa touto metódou dá odstrániť aj krátkozrakosť či dokonca ďalekozrakosť. Pri tejto forme zákroku sa nemusí nič rezať a pri operácii sa nepoužíva nič iné, iba laserový lúč. Celá operácia je rýchla (trvá asi 15 minút), bezbolestná počas jej trvania a rekonvalescencie a jej výsledky sú takmer okamžité. Najčastejšie sa používa najpresnejšia metóda iLASIK, pri ktorej sa najskôr zmeria konkrétna individuálna chyba každého oka, tieto údaje pacienta sa prenesú priamo do laserového prístroja a prístroj dokáže následne vykonať zákrok, ktorý presne zodpovedá potrebám vášho oka, a to tak, aby ste po ňom videli čo najkvalitnejšie a najostrejšie. Touto metódou sa dá chyba odstrániť na podklade tzv. digitálnej 3D mapy dioptrickej chyby pacienta, ktorá je vytvorená na základe predoperačného vyšetrenia. Táto mapa je pre každé oko jedinečná, podobne ako váš odtlačok prsta – preto sa napríklad oko skenuje pri bezpečnostných kontrolách v niektorých krajinách (lebo je jedinečné). Mapa vytvorená pri teste obsahuje detailné informácie o zakrivení rohovky a jej nepravidelnostiach, vrátane všetkých drobných chýb. Prístroj pracuje vo veľmi vysokom rozlíšení a je certifikovaný americkou agentúrou pre letectvo a vesmír (NASA).

Pred operáciou nenoste šošovky

Platí, že pred veľmi detailným predoperačným vyšetrením nemôžete nosiť dva týždne kontaktné šošovky. Dbajte na toto pravidlo, keďže oko musí ísť na vyšetrenie v čo najprirodzenejšom stave – teda bez toho, aby bolo namáhané šošovkami v dňoch pred vyšetrením.

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice